- +
Τελική τιμή: 28,16€
Αρχική τιμή: 35,20€ Έκπτωση -20% (7,04€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0,700 kg
Είδος

ISBN

Εκδότης

Έκδοση

Έτος έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Η Τοπολογία εκτός από το τεράστιο ενδιαφέρον που παρουσιάζει ως αυτοδύναμος μαθηματικός κλάδος και παρά το σχετικά νεαρό της ηλικίας της, έχει καταξιωθεί ως ένα ισχυρό εργαλείο έρευνας και έκφρασης σ' όλους τους κλάδους της Μαθηματικής Επιστήμης. Η συνεισφορά της Τοπολογίας είναι πλέον δομική σ' όλα τα επιμέρους αντικείμενα της Μαθηματικής Ανάλυσης (Πραγματική Ανάλυση, Μιγαδική Ανάλυση, Συναρτησιακή Ανάλυση, Αρμονική Ανάλυση, Διαφορικές Εξισώσεις κ.τ.λ.). Επιπλέον, η Τοπολογία χρησιμοποιείται ευρύτατα στη Γεωμετρία, στην Άλγεβρα αλλά και σε περισσότερο εφαρμοσμένους κλάδους των Μαθηματικών, όπως η Μηχανική και η Στατιστική. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια η Τοπολογία χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στη δημιουργία μαθηματκών μοντέλλων που εξυπηρετούν ερευνητικά κλάδους των Θετικών Επιστημών, όπως η Οικονομία, η Μετεωρολογία, τα Ασφαλιστικά Μαθηματικά, η Επιδημιολογία στην Ιατρική κ.τ.λ.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Τοπολογία είναι πλέον αναπόσπαστο τμήμα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Μαθηματικών Τμημάτων. Οι γνώσεις της Τοπολογίας που προσφέρονται σ' ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ενός Τμήματος Μαθηματικών, καλύπτουν συνήθως δύο ενότητες. Τη θεωρία των Μετρικών Χώρων και μια εισαγωγή στη Γενική Τοπολογία.
Ένας τρόπος διδασκαλίας των ενοτήτων αυτών είναι να δοθεί αρχικά η θεωρία των Μετρικών Χώρων και στη συνέχεια, ως γενίκευση, η εισαγωγή στη Γενική Τοπολογία. Ο άλλος τρόπος, είναι να ξεκινήσει κανείς με τη Γενική Τοπολογία και να δώσει στη συνέχεια, ως εφαρμογή της, τη θεωρία των Μετρικών Χώρων.