ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι
ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ

- +
Τελική τιμή: 18,00€
Αρχική τιμή: 24,00€ Έκπτωση -25% (6,00€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0,500 kg
Είδος

ISBN

Εκδότης

Έκδοση

Έτος έκδοσης

Μήνας έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Η Μηχανική συνιστά τον πρώτο τόμο της θρυλικής σειράς Μαθημάτων Θεωρητικής Φυσικής των Λεβ Λαντάου και Ευγκένι Λίφσιτς, έργου αναφοράς για γενεές θεωρητικών φυσικών από την πρώτη έκδοσή της έως σήμερα.
Το κλασικό θέμα του βιβλίου εκτίθεται με κομψότητα και σαφήνεια. Οι πολυάριθμες ασκήσεις και οι, συχνά συνοπτικές, λύσεις τους αποτελούν συμπληρωματική τροφή για τη σκέψη.
Ίσως το κυριότερο, ο τρόπος προσέγγισης της Μηχανικής επιδεικνύει την ουσία της μεθόδου της Θεωρητικής Φυσικής. Ο νέος (και όχι μόνο) επιστήμονας θα βρει εδώ, σε συνδυασμό με συγκεκριμένα προβλήματα, στοιχεία απάντησης στο κεντρικό ερώτημα για τη μελέτη των φαινομένων: τι είναι ουσιώδες και τι μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο

Πρόλογος στην ελληνική έκδοση iii
Πρόλογος του Λεβ Λαντάου στην πρώτη έκδοση v
Σημείωμα για την ελληνική μετάφραση vii
1 Οι εξισώσεις της κίνησης 1
§ 1. Γενικευμένες συντεταγμένες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
§ 2. Η αρχή της ελάχιστης δράσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
§ 3. Αρχή σχετικότητας του Γαλιλαίου . . . . . . . . . . . . . . . . 5
§ 4. Η Λαγκρανζιανή ελευθέρου σωματιδίου . . . . . . . . . . . . . 7
§ 5. Η Λαγκρανζιανή συστήματος σωματιδίων . . . . . . . . . . . . 9
2 Νόμοι διατήρησης 15
§ 6. Ενέργεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
§ 7. Ορμή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
§ 8. Κέντρο μάζας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
§ 9. Στροφορμή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
§ 10. Μηχανική ομοιότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3 Ολοκλήρωση των εξισώσεων κίνησης 31
§ 11. Μονοδιάστατη κίνηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
§ 12. Προσδιορισμός της δυναμικής ενεργείας από την περίοδο τα-
λάντωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
§ 13. Ανηγμένη μάζα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
§ 14. Κίνηση σε κεντρικό πεδίο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
§ 15. Το πρόβλημα του Κέπλερ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4 Κρούση σωματιδίων 51
§ 16. Διάσπαση σωματιδίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
§ 17. Ελαστικές κρούσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
§ 18. Σκέδαση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

§ 19. Τύπος του Rutherford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
§ 20. Σκέδαση μικρής γωνίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5 Μικρές ταλαντώσεις 71
§ 21. Ελεύθερες μονοδιάστατες ταλαντώσεις . . . . . . . . . . . . . 71
§ 22. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
§ 23. Ταλαντώσεις συστημάτων με πολλούς βαθμούς ελευθερίας . . 81
§ 24. Δονήσεις μορίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
§ 25. Αποσβεννύμενες ταλαντώσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
§ 26. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις παρουσία τριβής . . . . . . . . 97
§ 27. Παραμετρικός συντονισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
§ 28. Μη αρμονικές ταλαντώσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
§ 29. Συντονισμός σε μη γραμμικές ταλαντώσεις . . . . . . . . . . . 109
§ 30. Κίνηση σε ταχέως ταλαντούμενο πεδίο . . . . . . . . . . . . . . 117
6 Κίνηση στερεού σώματος 121
§ 31. Γωνιακή ταχύτητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
§ 32. Ο τανυστής αδρανείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
§ 33. Στροφορμή στερεού σώματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
§ 34. Οι εξισώσεις κίνησης στερεού σώματος . . . . . . . . . . . . . 135
§ 35. Γωνίες του Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
§ 36. Εξισώσεις του Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
§ 37. Ασύμμετρη σβούρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
§ 38. Στερεά σώματα σε επαφή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
§ 39. Κίνηση σε μη αδρανειακό σύστημα αναφοράς . . . . . . . . . 160
7 Οι κανονικές εξισώσεις 167
§ 40. Εξισώσεις του Hamilton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
§ 41. Η Ρουθιανή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
§ 42. Αγκύλες του Poisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
§ 43. Η δράση ως συνάρτηση των συντεταγμένων . . . . . . . . . . . 177
§ 44. Αρχή του Maupertuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
§ 45. Κανονικοί μετασχηματισμοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
§ 46. Θεώρημα του Liouville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
§ 47. Η εξίσωση των Hamilton-Jacobi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
§ 48. Διαχωρισμός των μεταβλητών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
§ 49. Αδιαβατικές αναλλοίωτες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
§ 50. Κανονικές μεταβλητές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
§ 51. Ακρίβεια διατήρησης αδιαβατικής αναλλοίωτης . . . . . . . . 204
§ 52. Κατά συνθήκη περιοδική κίνηση . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Ευρετήριο 215