ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι
ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ

- +
Τελική τιμή: 19,08€
Αρχική τιμή: 21,20€ Έκπτωση -10% (2,12€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0.500 kg
Είδος

ISBN

Εκδότης

Έκδοση

Έτος έκδοσης

Μήνας έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Το βιβλίο που έχετε στα χέρια σας εγκαινιάζει τη φημισμένη σειρά Μα-
θημάτων Θεωρητικής Φυσικής των Λεβ Λαντάου και Ευγκένι Λίφσιτς, απο-
τελούμενη από δέκα τόμους στην πρωτότυπη ρωσική έκδοση. Τα Μαθήματα
έχουν πολύ πλούσια ιστορία και θεωρούνται ως «βίβλος» από τους φυσικούς
σε όλη την υφήλιο. Το εγχείρημα άρχισε το 1935, σχεδόν πριν έναν αιώνα. Τα
επόμενα χρόνια, οι διάφοροι τόμοι βελτιώθηκαν και επανεκδόθηκαν επανει-
λημμένως, αρχικώς στα ρωσικά και, κατόπιν, σε περίπου δέκα γλώσσες, σε
διάφορες χώρες. Έκτοτε, γενεές ολόκληρες επιστημόνων χρησιμοποίησαν τα
Μαθήματα, ανακαλύπτοντας έτσι τους φυσικούς νόμους που διέπουν τον Κό-
σμο που μας περιβάλλει. Ο παρών πρώτος τόμος μεταφράζεται στα ελληνικά
για πρώτη φορά. Οι νέοι Έλληνες επιστήμονες θα βρουν εδώ απαντήσεις στις
απορίες τους και μια πηγή έμπνευσης για τις μελλοντικές τους έρευνες.
Οι συγγραφείς, Λεβ Νταβίντοβιτς Λαντάου (Лев Давидович Ландау, 1908-
1968) και Ευγκένι Μιχαΐλοβιτς Λίφσιτς (Евгений Михаилович Лифшиц, 1915-
1985), είναι δύο διάσημοι σοβιετικοί φυσικοί, μέλη της Ακαδημίας Επιστη-
μών της ΕΣΣΔ, γνωστοί παγκοσμίως για τις θεωρητικές τους εργασίες. Ο Λεβ
Λαντάου έλαβε το 1962 το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής για τις πρωτοποριακές
εργασίες του επί της συμπυκνωμένης ύλης, ιδιαιτέρως για το υγρό ήλιο. Στον
Ευγκένι Λίφσιτς, έναν από τους πρώτους διάσημους μαθητές του Λαντάου,
απονεμήθηκε το 1958 το Βραβείο Λομονόσοφ, η ύψιστη διάκριση στην ΕΣΣΔ
στο πεδίο των Επιστημών, της Λογοτεχνίας, των Τεχνών, της Αρχιτεκτονικής
και της Τεχνολογίας.
Μια ιδιαιτερότητα αυτού του πρώτου τόμου είναι ότι είναι αφιερωμένος
στη Θεωρητική Μηχανική. Ο συγκεκριμένος κλάδος είναι παραδοσιακώς συν-
δεδεμένος με τα Μαθηματικά (σε πολλές χώρες, τα πανεπιστήμια έχουν συχνά
σχολές Μηχανικής-Μαθηματικών), ενώ ο Λαντάου είναι έξοχος θεωρητικός
φυσικός, ένας από τους τελευταίους πολυμαθείς οικουμενικούς φυσικούς και,
επιπλέον, εξαιρετικός εκπαιδευτικός. Ως αποτέλεσμα, το κείμενο διακρίνεται
για τη διεξοδικότητα και την ακρίβειά του, ωθώντας στον πλήρη έλεγχο του
θέματος, ενώ συγχρόνως είναι απαλλαγμένο από περιττές λεπτομέρειες, άχρη-
στες για έναν φυσικό.
Η Νευτώνεια Μηχανική αποτελεί τη βάση της κατασκευής της σύγχρο-
νης Φυσικής και η Μηχανική των Λαντάου-Λίφσιτς κατέχει ιδιαίτερη θέση.
Ο αναγνώστης δεν θα βρει εδώ ούτε Θεωρία της Σχετικότητας ούτε Κβα-
ντική Μηχανική, οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο επομένων τόμων της σει-
ράς. Στον πρώτο αυτόν τόμο, οι ιδέες των Newton, Lagrange, Hamilton, Emma
Noether και άλλων δημιουργών της Κλασικής Μηχανικής εκτίθενται με κομ-
ψότητα, σαφήνεια και κάθε γενικότητα. Επιπλέον, το παρόν βιβλίο διδάσκει
τη μέθοδο της Θεωρητικής Φυσικής, αναγκαία όχι μόνο για τη μελέτη των
ακολούθων τόμων αλλά και για την ίδια τη διάπλαση του θεωρητικού φυσι-
κού. Η μέθοδος αυτή θα του χρησιμεύσει καθ' όλη τη διάρκεια της ερευνητι-
κής του δραστηριότητας.
Στην ιστορία της ρωσικής σχολής Θεωρητικής Φυσικής, η Μηχανική εί-
ναι η πρώτη δοκιμασία, το πρώτο εμπόδιο που πρέπει να υπερβούν όσες και
όσοι αποφασίζουν να αφιερωθούν στη θεωρία. Η εμπεριστατωμένη μελέτη
του βιβλίου, η ανάλυση των λύσεων στις ασκήσεις που περιέχει, η προφορική
εξέταση από τον Λαντάου αυτοπροσώπως ή, αργότερα, από τους μαθητές του
και, στη συνέχεια, από μαθητές μαθητών της σχολής Λαντάου, ήταν το βάπτι-
σμα του νεοφύτου. Όλες και όλοι δεν αντεπεξήλθαν με επιτυχία, τουναντίον
μάλιστα: μόλις 43 άτομα μπόρεσαν να περάσουν τις εννέα εξετάσεις που συνι-
στούσαν το περίφημο «θεωρητικό ελάχιστο του Λαντάου» ενώπιον του ίδιου
του Λαντάου, δηλαδή έως το 1961. Έκτοτε, τα επόμενα πενήντα χρόνια, μόνο
διακόσιοι περίπου επίδοξοι θεωρητικοί υπερέβησαν αυτή την απαιτητική δο-
κιμασία.
Είμαστε απολύτως πεπεισμένοι πως το βιβλίο δεν θα αφήσει αδιάφορο τον
αναγνώστη της χώρας που κληροδότησε στην ανθρωπότητα τα Φυσικά του
Αριστοτέλη.
Андрей Варламов, Дмитрий Родищев, Βάλια Βολιώτη
Απρίλιος 2019
Ο Αντρέι Βαρλάμοφ είναι θεωρητικός φυσικός στον τομέα της υπεραγω-
γιμότητας, κύριος ερευνητής στο Institute of Superconductors, Oxides and Other
Innovative Materials and Devices (SPIN-CNR), στη Ρώμη. Είναι ένας από τους
επιτυχόντες στις εννέα εξετάσεις του φημισμένου «θεωρητικού ελαχίστου του
Λαντάου».
Ο Ντιμίτρι Ρόντιτσεφ είναι πειραματικός φυσικός στον τομέα της υπερα-
γωγιμότητας, καθηγητής στην Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles
de la Ville de Paris και διευθυντής ερευνών στο CNRS, στο Παρίσι.
Η Βάλια Βολιώτη είναι πειραματικός φυσικός στον τομέα νανοδομών ημια-
γωγών, καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης, στο Παρίσι.

Η Μηχανική συνιστά τον πρώτο τόμο της θρυλικής
σειράς Μαθημάτων Θεωρητικής Φυσικής των Λεβ
Λαντάου και Ευγκένι Λίφσιτς, έργου αναφοράς για γε-
νεές θεωρητικών φυσικών από την πρώτη έκδοσή της
έως σήμερα.
Το κλασικό θέμα του βιβλίου εκτίθεται με κομψό-
τητα και σαφήνεια. Οι πολυάριθμες ασκήσεις και οι,
συχνά συνοπτικές, λύσεις τους αποτελούν συμπλη-
ρωματική τροφή για τη σκέψη.
Ίσως το κυριότερο, ο τρόπος προσέγγισης της Μη-
χανικής επιδεικνύει την ουσία της μεθόδου της Θε-
ωρητικής Φυσικής. Ο νέος (και όχι μόνο) επιστήμονας
θα βρει εδώ, σε συνδυασμό με συγκεκριμένα προ-
βλήματα, στοιχεία απάντησης στο κεντρικό ερώτημα
για τη μελέτη των φαινομένων: τί είναι ουσιώδες
και τί μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο.

Πρόλογος στην ελληνική έκδοση iii
Πρόλογος του Λεβ Λαντάου στην πρώτη έκδοση v
Σημείωμα για την ελληνική μετάφραση vii
1 Οι εξισώσεις της κίνησης 1
§ 1. Γενικευμένες συντεταγμένες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
§ 2. Η αρχή της ελάχιστης δράσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
§ 3. Αρχή σχετικότητας του Γαλιλαίου . . . . . . . . . . . . . . . . 5
§ 4. Η Λαγκρανζιανή ελευθέρου σωματιδίου . . . . . . . . . . . . . 7
§ 5. Η Λαγκρανζιανή συστήματος σωματιδίων . . . . . . . . . . . . 9
2 Νόμοι διατήρησης 15
§ 6. Ενέργεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
§ 7. Ορμή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
§ 8. Κέντρο μάζας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
§ 9. Στροφορμή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
§ 10. Μηχανική ομοιότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3 Ολοκλήρωση των εξισώσεων κίνησης 31
§ 11. Μονοδιάστατη κίνηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
§ 12. Προσδιορισμός της δυναμικής ενεργείας από την περίοδο τα-
λάντωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
§ 13. Ανηγμένη μάζα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
§ 14. Κίνηση σε κεντρικό πεδίο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
§ 15. Το πρόβλημα του Κέπλερ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4 Κρούση σωματιδίων 51
§ 16. Διάσπαση σωματιδίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
§ 17. Ελαστικές κρούσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
§ 18. Σκέδαση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

§ 19. Τύπος του Rutherford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
§ 20. Σκέδαση μικρής γωνίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5 Μικρές ταλαντώσεις 71
§ 21. Ελεύθερες μονοδιάστατες ταλαντώσεις . . . . . . . . . . . . . 71
§ 22. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
§ 23. Ταλαντώσεις συστημάτων με πολλούς βαθμούς ελευθερίας . . 81
§ 24. Δονήσεις μορίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
§ 25. Αποσβεννύμενες ταλαντώσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
§ 26. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις παρουσία τριβής . . . . . . . . 97
§ 27. Παραμετρικός συντονισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
§ 28. Μη αρμονικές ταλαντώσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
§ 29. Συντονισμός σε μη γραμμικές ταλαντώσεις . . . . . . . . . . . 109
§ 30. Κίνηση σε ταχέως ταλαντούμενο πεδίο . . . . . . . . . . . . . . 117
6 Κίνηση στερεού σώματος 121
§ 31. Γωνιακή ταχύτητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
§ 32. Ο τανυστής αδρανείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
§ 33. Στροφορμή στερεού σώματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
§ 34. Οι εξισώσεις κίνησης στερεού σώματος . . . . . . . . . . . . . 135
§ 35. Γωνίες του Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
§ 36. Εξισώσεις του Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
§ 37. Ασύμμετρη σβούρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
§ 38. Στερεά σώματα σε επαφή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
§ 39. Κίνηση σε μη αδρανειακό σύστημα αναφοράς . . . . . . . . . 160
7 Οι κανονικές εξισώσεις 167
§ 40. Εξισώσεις του Hamilton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
§ 41. Η Ρουθιανή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
§ 42. Αγκύλες του Poisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
§ 43. Η δράση ως συνάρτηση των συντεταγμένων . . . . . . . . . . . 177
§ 44. Αρχή του Maupertuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
§ 45. Κανονικοί μετασχηματισμοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
§ 46. Θεώρημα του Liouville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
§ 47. Η εξίσωση των Hamilton-Jacobi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
§ 48. Διαχωρισμός των μεταβλητών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
§ 49. Αδιαβατικές αναλλοίωτες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
§ 50. Κανονικές μεταβλητές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
§ 51. Ακρίβεια διατήρησης αδιαβατικής αναλλοίωτης . . . . . . . . 204
§ 52. Κατά συνθήκη περιοδική κίνηση . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Ευρετήριο 215