ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
- +
Τελική τιμή: 44,00€
Αρχική τιμή: 55,00€ Έκπτωση -20% (11,00€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0,700 kg
Είδος

ISBN

Εκδότης

Έκδοση

Έτος έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Το σύγγραμμα παρουσιάζει τις σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης των χρονολογικών σειρών. Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και σε όσους ασχολούνται με την εμπειρική ανάλυση δεδομένων χρονολογικών σειρών. Παρέχει τις βασικές γνώσεις σε μια αρκετά μεγάλη έκταση των παλαιότερων και πρόσφατων θεμάτων των χρονολογικών σειρών. Η διάρθρωση της ύλης αποτελεί συνδυασμό θεωρίας και εμπειρικών εφαρμογών, με στοιχεία της ελληνικής οικονομίας. Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, http://www.cs.aueb.gr/dimelis. Πρόκειται για ένα καλό συμπλήρωμα σε όσους ασχολούνται με οικονομετρικές αναλύσεις και μπορεί να χρησιμεύσει ως εφαλτήριο, για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν σε πιο προχωρημένα θέματα. Η νέα έκδοση αποσκοπεί να εφοδιάσει τον αναγνώστη με περισσότερη και πιο σύγχρονη επιστημονική γνώση και να τον διευκολύνει να κατανοήσει τις δυσκολίες της ανάλυσης των χρονολογικών σειρών που συγκεντρώνουν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα θεωρητικά και εφαρμοσμένα οικονομικά, τη μηχανική και άλλα επιστημονικά πεδία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
ΣΤΑΣΙΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ARMA
ΜΗ ΣΤΑΣΙΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ARIMA ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΟΧ-JENKINS
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
ΕΠΟΧΙΚΑ ARIMA ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ
ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΑΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ
ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: VAR
ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΛΑΘΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ: G(ARCH)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΜΟΡΦΗΣ PANEL
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ