- +
Τελική τιμή: 25,00€
Αρχική τιμή: 37,00€ Έκπτωση -32% (12,00€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0,700 kg
Είδος

ISBN

Εκδότης

Έτος έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Ο χάρτης μέσα από τους αιώνες έχει αναδειχθεί σε κύριο μέσο επικοινωνίας και μετάδοσης της γεωγραφικής πληροφορίας. Σχεδόν πάντα δημιουργεί την εικόνα μιας "αντικειμενικής" παρουσίασης της πραγματικότητας και των φαινομένων, γεγονός που έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ισχυρών δεσμών μεταξύ του ανθρώπου και του χάρτη. Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, παρακάμπτοντας τη χαρτογραφική θεωρία και παράδοση, δημιουργούν συγγενείς αλλά και αρκετά διαφορετικές γραφικές απεικονίσεις της γεωγραφικής πραγματικότητας, με περισσότερο ή λιγότερο "ρεαλισμό". Ισχυρότατο εργαλείο της Χαρτογραφίας είναι η δύναμη του χάρτη ως μέσου μετάδοσης της χωρικής πληροφορίας και κατανόησης του γεωγραφικού χώρου. Η δύναμη του συμβολισμού και η ισορροπία μεταξύ συμβολισμού και ρεαλισμού είναι παράγοντες που ενεργοποιούν αποτελεσματικά τη γνωστική διαδικασία και μεγιστοποιούν τη μετάδοση εννοιών και όχι απλά δεδομένων. Η Χαρτογραφία, διαθέτοντας θεωρητικό υπόβαθρο που δεν διαθέτουν άλλες τεχνολογίες γραφικής απόδοσης του χώρου, έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα της δυνατότητας περαιτέρω ανάπτυξης και ουσιαστικής συμβολής στα υπόλοιπα τεχνολογικά πεδία. 

ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1 Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 
2 Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
3 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΗΣ – ΧΑΡΤΗ
4 ΒΑΣΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ
5 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
6 ΚΛΙΜΑΚΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
7 ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ
8 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
9 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
10 ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
11 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ
ΜΕΡΟΣ ΙV
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
12 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
13 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
14 ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
15 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
16 ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
17 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΜΕΡΟΣ V
ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
18 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
19 ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ
20 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΤΙΒΟΥ
21 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΤΙΒΟΥ
22 ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ
23 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ
ΜΕΡΟΣ VΙ 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
24 ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗΣ
25 ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ, ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
26 ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΓΚΟΥ
27 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΓΗΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
28 ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
29 ΔΥΝΑΜΙΚΗ – ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΜΕΡΟΣ VΙΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ
30 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ
31 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Α ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Β ΜΟΡΦΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
Γ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Δ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Ε ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΣΤ ΦΩΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΩΝ
INDEX