ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΝ ΧΑΡΑΝ ΧΑΙΡΕΤΙΖΩ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΟΙΤΗΤΟΥ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΗΠΟΥΡΟΥ.
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ Κ.ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΥΠΗΡΞΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΕΙΣ ΟΣΟΝ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΖΗΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΝ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ  ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΕΙ ΔΕ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟΝ ΑΠΛΟΥΝ ΣΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΓΗ ΕΙΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ.
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΕΙΝΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΩΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑΝ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΝ.
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑΝ ΑΥΤΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΩΤΑΤΟΝ ΔΙΑ ΠΑΝΤΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΝ Η ΑΠΟΦΟΙΤΟΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΝ ΟΠΩΣ ΕΙΣΑΧΘΗ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟΝ ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΝ ΕΙΣ ΤΑ ΜΟΝΕΥΘΕΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΕ ΑΞΙΟΛΟΓΟΝ ΣΥΜΒΟΛΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΝ.

Σ.Π. ΖΕΡΒΟΣ 

ΤΕΛΕΙΑ ΕΠΑΓΩΓΗ ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΤΙΜΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΟΡΙΖΟΥΣΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΥΣΜΑΤΑ ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΑΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΑΞΟΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ