- +
Τελική τιμή: 25,00€
Αρχική τιμή: 31,95€ Έκπτωση -22% (6,95€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0,700 kg
Είδος

ISBN

Εκδότης

Έτος έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Έκδοση

Εισαγωγή στα σήματα & συστήματα: Παραδείγματα 1
2 Εισαγωγή στα σήματα & συστήματα: Προβλήματα 65
3 Μετασχηματισμός & σειρές Fourier: Παραδείγματα 73
4 Μετασχηματισμός & σειρές Fourier: Προβλήματα 145
5 Μετασχηματισμός Laplace: Παραδείγματα 157
6 Μετασχηματισμός Laplace: Προβλήματα 201
7 Διακριτός χρόνος – Μετασχηματισμός Z: Παραδείγματα 209
8 Διακριτός χρόνος – Μετασχηματισμός Z: Προβλήματα 251
9 Εργαλεία διακριτού χρόνου: Παραδείγματα 255
10 Εργαλεία διακριτού χρόνου: Προβλήματα 283
11 Παράρτημα 287
1 Συνάρτηση Γάμμα και Βήτα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
2 Πίνακας αθροισμάτων δυναμοσειρών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
3 Πίνακας μετασχηματισμών Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
4 Πίνακας μετασχηματισμών Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
5 Πίνακας μετασχηματισμών ZT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
6 Χρήσιμες σχέσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Βιβλιογραφία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307