ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
- +
Τελική τιμή: 11,90€
Αρχική τιμή: 15,90€ Έκπτωση -25% (4,00€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0.700 kg
Είδος

ISBN

Εκδότης

Έτος έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Κατηγορία: Συγγραφέας:

1. Διδασκαλία και παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία της.
1.1. Διδασκαλία (ορισμός)
1.2. Παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία μιας διδασκαλίας
1.2.1. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα / Πρόγραμμα Σπουδών
1.2.2. Το Σχολικό Εγχειρίδιο
1.2.3. Ο δάσκαλος
1. Κριτήρια ποιότητας δασκάλου.
2. Το σχολείο ανοίγεται στον κόσμο (UNESCO)
3. Ο καλός δάσκαλος.
4. Ο δωδεκάλογος του αποτελεσματικού δασκάλου.
1.2.4. Ο μαθητής
1. Χαρακτηριστικά των μαθητών μιας τάξης
2. Δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές
1.2.5. Πολλαπλοί Τύποι Νοημοσύνης (ΠΤΝ)
ΚΕΦ. 2. Στάδια της διδασκαλίας (Α. Προδιδακτικό. Β. Διδακτικό, Γ. Μεταδιδακτικό)
Α) ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΙΚΟ στάδιο (Σχεδιασμός της διδασκαλίας)
2.0. Το πεντάγωνο της διδασκαλίας
2.1. Γιατί θα διδάξω; (Σκοποί – Στόχοι της διδασκαλίας)
2.1.1. Σκοποί και στόχοι μιας διδασκαλίας
2.1.2. Κριτήρια επιλογής στόχων
2.1.3. Ταξινομίες στόχων
2.1.4. Διατύπωση στόχων
2.2. Τι θα διδάξω; (Περιεχόμενα της διδασκαλίας)
2.2.1. Περιεχόμενα διδασκαλίας
2.2.2. Κριτήρια επιλογής περιεχομένων
2.3. Πώς θα διδάξω; (Μέθοδοι διδασκαλίας)
2.3.0. Δέκα διδακτικές αρχές
2.3.1. Μέθοδος & στρατηγική διδασκαλίας
2.3.2. Κριτήρια επιλογής μεθόδων διδασκαλίας
2.3.3. Πορεία (φάσεις και διδακτικές ενέργειες) μιας τυπικής διδασκαλίας
2.3.4. Μέθοδοι διδασκαλίας (επιλεγμένες)
0. Λεκτική επικοινωνία δασκάλου-μαθητών (μονόλογος – διάλογος / ερωταποκρίσεις)
1. Επαγωγική – Απαγωγική – Αναλυτικοσυνθετική
2. Άμεση (direct)
3. Διερευνητική (inquiry)
4. Ομαδοσυνεργατική (cooperative)
5. Project – Διεπιστημονική (interdisciplinary)
6. Ερευνητική εργασία ()
2.3.5. Διαφοροποιημένη διδασκαλία (differentiated)
2.3.6. Δώδεκα χρήσιμα διδακτικά εργαλεία
1. Φύλλο εργασίας.
2. Προοργανωτής ή προκαταβολικός οργανωτής (advance organizer).
3. Σκαλωσιά (scaffolding).
4. Γνωστική σύγκρουση (cognitive conflict).
5. Ερωτήσεις-Απαντήσεις – Σωκρατική μαιευτική-ειρωνεία.
6. Καταιγισμός ιδεών / Ιδεοθύελλα (brainstorming).
7. Χάρτης εννοιών (concept map).
8. Μελέτη περίπτωσης.
9. Πολλαπλές αναπαραστάσεις (multiple representations)
– Αναλογίες & Μεταφορές.
10. Προσομοίωση (simulation) – Παίξιμο ρόλων.
11. Επίσκεψη πεδίου.
12. Πείραμα.
2.4. Ποια μέσα και υλικά θα χρησιμοποιήσω κατά τη διδασκαλία;
2.4.1. Μέσα και υλικά διδασκαλίας.
2.4.2. Κριτήρια επιλογής μέσων και υλικών διδασκαλίας.
2.5. Πώς θα αξιολογήσω τη διδασκαλία – τους μαθητές;
2.5.1. Αξιολόγηση του μαθησιακού αποτελέσματος της διδασκαλίας & της επίδοσης των μαθητών.
2.5.2. Γιατί γίνεται η αξιολόγηση (σκοπός-χρησιμότητα της αξιολόγησης).
2.5.3. Τι αξιολογείται.
2.5.4. Κριτήρια ποιότητας μιας αξιολόγησης: α) εγκυρότητα, β) αξιοπιστία, γ) αντικειμενικότητα, δ) διακριτότητα.
2.5.5. Είδη-λειτουργίες της αξιολόγησης (Διαγνωστική, Διαμορφωτική, Τελική)
2.5.6. Πώς γίνεται η αξιολόγηση; Μορφές αξιολόγησης
1. Παραδοσιακές: α) γραπτή, β) προφορική, γ) παρατήρηση),
2. Εναλλακτικές: α) αυθεντική, β) περιγραφική (διαβαθμισμένη κλίμακα, ρουμπρίκα), γ) αύτο- & αλληλο-αξιολόγηση, δ) χάρτης εννοιών, ε) φάκελος.
3. Κριτήρια επιλογής ειδών και μορφών αξιολόγησης
2.5.6. Ανάλυση των ερωτήσεων ενός τεστ
1. Δείκτης ευκολίας (δυσκολίας).
2. Δείκτης διακριτότητας.
2.6. Σχεδιασμός διδασκαλίας – Σχέδιο μαθήματος.
2.6.1. Σημαντικότητα του σχεδιασμού της διδασκαλίας / ενός μαθήματος.
2.6.2. Συστατικά ενός σχεδίου μαθήματος.
2.6.3. Διαδικασία σχεδιασμού μιας διδασκαλίας / ενός μαθήματος.
2.6.4. Μοντέλο Σχέδιο Μαθήματος.
Β) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ στάδιο
Διεξαγωγή της διδασκαλίας.
Μερικά αίτια «αποτυχίας» μιας διδασκαλίας.
Γ) ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΙΚΟ στάδιο
Αναστοχασμός πάνω στη διδασκαλία.
Ο Κύκλος διδασκαλίας (σχεδιασμός, διεξαγωγή & αξιολόγηση μιας διδασκαλίας).
ΚΕΦ. 3. Κριτήρια ποιότητας – αποτελεσματικότητας μιας διδασκαλίας.
ΚΕΦ. 4. Σχέδια μαθημάτων: Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωμετρία. Νέα ελληνικά, Ιστορία