ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΛΗΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΗΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Εξαντλημένο

Ο τίτλος Πραγματική Ανάλυση δεν είναι ιδιαίτερα κατατοπιστικός από τη σκοπιά της αυτόματης και σχετικώς ακριβούς περιγραφής του γνωστικού αντικειμένου που περικλείει. Και αυτό διότι ενώ αρχικά ο όρος Πραγματική Ανάλυση σηματοδοτούσε τη μαθηματική περιοχή με περιεχόμενο τη θεωρία των συναρτήσεων μιας και περισσοτέρων πραγματικών μεταβλητών, έφθασε τελικά να περιλαμβάνει διάφορα εδάφια, περισσότερο ή λιγότερο αφηρημένα, από τη σύγχρονη Μαθηματική Ανάλυση.
Αποτέλεσμα αυτής της "ανοικτής" πορείας στο χρόνο του όρου Πραγματική Ανάλυση είναι ότι ο όρος αυτός δεν περιχαρακώνει ένα απόλυτα καθορισμένο περιεχόμενο.
Αυτό το βιβλίο, κατά ένα μεγάλο μέρος, αποτελείται από τις παραδόσεις του συγγραφέα στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τα τρία τελευταία εαρινά εξάμηνα. Πρόθεση του βιβλίου είναι να οδηγήσει με σύνεση τον αναγνώστη στην αφηρημένη μαθηματική ανάλυση. 

Α’. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ
ΙΙ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
ΙΙΙ. ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
Β’ ΜΕΤΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
II. ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΙΙΙ. ΣΥΜΠΑΓΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΑ ΣΥΝΟΛΑ
IV. ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΕΤΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, Fσ ΚΑΙ Gδ ΣΥΝΟΛΑ, ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
V. ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
VI. ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Γ’. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δ’. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Ε’. ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
ΣT’ ΜΕΤΡΟ LEBESGUE
Ζ’ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ LEBESGUE
Η’ ΔΙΑΦΟΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Θ’ ΚΛΑΣΣΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ BANACH
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο