ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΜΟΣ Ι

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

- +
Τελική τιμή: 110,50€
Αρχική τιμή: 130,00€ Έκπτωση -15% (19,50€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0,700 kg
Είδος

ISBN

Εκδότης

Έτος έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Η Οργανική Χημεία του David Klein ακολουθεί τη στρατηγική επιλογή της διδασκαλίας που βασίζεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη γεφύρωση της θεωρίας με την πράξη. Αυτή η στρατηγική επιλογή υποστηρίζεται με τρόπο συστηματικό, έτσι ώστε οι φοιτητές να μάθουν να σκέφτονται ως οργανικοί χημικοί και να είναι ικανοί να προσεγγίζουν μεθοδικά τα θέματα που εμφανίζονται μπροστά τους. 

Η Οργανική Χημεία του David Klein έχει ήδη μεταφραστεί σε οκτώ γλώσσες και έχει αναδειχθεί στο πρώτο σε πωλήσεις σύγγραμμα Οργανικής Χημείας διεθνώς. Η αποδοχή του από διδάσκοντες και φοιτητές οφείλεται στις ιδιαίτερες παιδαγωγικές αρετές του συγγράμματος:

Το περιεχόμενο ενσωματώνει την πρόσφατη επιστημονική γνώση που έχει πλέον αναγνωριστεί ως βασική και χρησιμοποιείται ευρύτατα τόσο για ερευνητικές όσο και για βιομηχανικές εφαρμογές.
Η εκπαιδευτική προσέγγιση. Ο συγγραφέας διασαφηνίζει λεπτομερώς τις έννοιες, παρουσιάζει με εξαιρετική ευκρίνεια τους μηχανισμούς των αντιδράσεων και συστηματοποιεί την αναζήτηση των μηχανιστικών σταδίων. Επιδιώκει με την «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων», μια σειρά υποδειγματικά λυμένων ασκήσεων, όπως επίσης και με τα «Σημεία Ελέγχου Κατανόησης Εννοιών», να εκπαιδεύσει τον φοιτητή και να τον καθοδηγήσει συστηματικά να αντιμετωπίζει με μεθοδικότητα και με την ανάπτυξη κριτικής ματιάς την επίλυση των προβλημάτων Οργανικής Χημείας. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δόμηση των ενοτήτων έχει γίνει κατά τρόπο που καθιστά το σύγγραμμα κατάλληλο για εξ αποστάσεως διδασκαλία.
Οι εφαρμογές. Ο συγγραφέας παρουσιάζει επίκαιρα παραδείγματα εφαρμογών που κεντρίζουν το ενδιαφέρον του φοιτητή και γενικότερα του αναγνώστη και αναδεικνύουν την πραγματική αξιοποίηση και την πρακτική χρησιμότητα της Οργανικής Χημείας στη Φαρμακευτική, στην Ιατρική, στη Γεωπονία, στη Χημεία Τροφίμων, στη Βιοχημεία, στη Βιοτεχνολογία, στην Επιστήμη των Υλικών, στην Τεχνολογία και στη Νανοτεχνολογία.
Η σύνδεση με τη βιβλιογραφία και τα πραγματικά προβλήματα. Τα προτεινόμενα προς λύση προβλήματα είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας. Ιδιαίτερα στα «Προβλήματα – Πρόκληση» επιχειρείται η εξοικείωση του αναγνώστη με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές σε παγκόσμιο επίπεδο, είτε στα ερευνητικά εργαστήρια είτε στη βιομηχανία.

Κεφάλαιο 1

Ανασκόπηση Γενικής Χημείας: Ηλεκτρόνια, Δεσμοί και Μοριακές Ιδιότητες

Κεφάλαιο 2

Μοριακές Αναπαραστάσεις

Κεφάλαιο 3

Οξέα και Βάσεις

Κεφάλαιο 4

Αλκάνια και Κυκλοαλκάνια

Κεφάλαιο 5

Στερεοϊσομέρεια

Κεφάλαιο 6

Χημική Δραστικότητα και Μηχανισμοί

Κεφάλαιο 7

Αντιδράσεις Υποκατάστασης

Κεφάλαιο 8 

Αλκένια: Δομή και Παρασκευές μέσω Αντιδράσεων Απόσπασης

Κεφάλαιο 9

Αντιδράσεις Προσθήκης Αλκενίων

Κεφάλαιο 10

Αλκύνια

Κεφάλαιο 11

Ριζικές Αντιδράσεις

Κεφάλαιο 12

Σύνθεση

Κεφάλαιο 13 

Αλκοόλες και Φαινόλες

Κεφάλαιο 14

Αιθέρες και Εποξείδια. Θειόλες και Σουλφίδια