ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
- +
Τελική τιμή: 15,21€
Αρχική τιμή: 16,90€ Έκπτωση -10% (1,69€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0.800 kg
Είδος

Έκδοση

Εκδότης

Έτος έκδοσης

ISBN

Μήνας έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Αντί προλόγου…
Tο βιβλίο αυτό το γράψαμε, έχοντας δύο στόχους.
Ο πρώτος στόχος ήταν η εμβάθυνση των μαθητριών/μαθητών στις έννοιες
της Φυσικής, η εξάσκηση στην επίλυση όλων των κατηγοριών των ασκήσεων,
αλλά κυρίως η ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας, μέσω των κατάλληλων
ερωτήσεων κρίσεως. Το τελευταίο είναι και αυτό στο οποίο δώσαμε τη
μεγαλύτερη βαρύτητα.
Ο δεύτερος στόχος είχε να κάνει με την καθηγήτρια και τον καθηγητή. Θέλαμε
να της/του δώσουμε τα κατάλληλα όπλα, ώστε η διδακτική διαδικασία να
έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Γι αυτό, εκτός από την κατάλληλη επιλογή των
ερωτήσεων ανοικτού και κλειστού τύπου, των ασκήσεων και των προβλημάτων,
στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν Προβλήματα Εξαιρετικής Ομορφιάς,
Τεστ Ανατροφοδότησης, Τεστ Αξιολόγησης, αλλά και προτεινόμενες Εργασίες Δραστηριότητες με τις οποίες μπορούν να ασχοληθούν τα παιδιά εκτός
μαθήματος. Έτσι, τα παιδιά πλησιάζουν την επιστήμη της Φυσικής από την
πλευρά των ατομικών πειραματισμών και της εύρεσης πληροφοριών.
Κυκλοφορεί στο μαθητικό κόσμο της χώρας μας η λανθασμένη εντύπωση
πως για να περάσεις στην Πανεπιστημιακή σχολή που επιθυμείς, πρέπει να
διαβάσεις τα δύο τελευταία χρόνια του Λυκείου. Για όλους εμάς όμως που
ασχολούμαστε δυναμικά με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι προφανές
ότι το παιδί πρέπει να κουβαλάει τις απαραίτητες βάσεις γνώσεων από το
Γυμνάσιο. Για να επιτύχεις το στόχο σου, πρέπει να ακολουθήσεις σωστά όλη
την πορεία. Είναι λοιπόν απαραίτητο, τα χρόνια του Γυμνασίου να αξιοποιηθούν, ώστε οι γνώσεις του Λυκείου να αποτελέσουν φυσική συνέχεια και όχι
έναν καινούριο και άγνωστο κόσμο.
Όταν γράφαμε αυτό το βιβλίο, είχαμε στο μυαλό μας να φτιάξουμε ένα βιβλίο
τέτοιο, ώστε η μαθήτρια και ο μαθητής που θα το διαβάσει, να ξεκινήσει από
το μηδέν και να φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο, τέτοιο που να του επιτρέπει να
συμμετέχει σε διαγωνισμούς Φυσικής με αξιώσεις.
Το πετύχαμε; Εσείς θα το κρίνετε…
Οι συγγραφείς
Μιχαλούδης Απόστολος
Σαμαράς Σταύρος

Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη & φορτίο …………………………………………………………. 10
Κεφάλαιο 2. Ηλεκτρικό ρεύμα & ηλεκτρική ενέργεια ……………………………………. 44
Κεφάλαιο 3. Ηλεκτρική ενέργεια ………………………………………………………………………….. 86
Κεφάλαιο 4. Ταλαντώσεις …………………………………………………………………………………….. 118
Κεφάλαιο 5. Μηχανικά κύματα …………………………………………………………………………… 148
Κεφάλαιο 6. Φύση και διάδοση του φωτός …………………………………………………….. 192
Κεφάλαιο 7. Ανάκλαση του φωτός …………………………………………………………………….. 214
Κεφάλαιο 8. Διάθλαση του φωτός …………………………………………………………………….. 228
Κεφάλαιο 9. Φακοί …………………………………………………………………………………………………. 240
Απαντήσεις ……………………………………………………………………………………….. 248