ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΘΕΩΡΙΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Εξαντλημένο

ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΗ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ .