ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (Α' ΤΟΜΟΣ)

Εξαντλημένο

Κατηγορία: Ετικέτα: Brand:

Το βιβλίο του N. Gregory Mankiw «Μακροοικονομική Θεωρία» παρέχει σε τούτη την 4η έκδοσή του μια βατή, πλήρη και καταληπτή γνώση της σύγχρονης Μακροοικονομικής. Η διατύπωση των θέσεων και των ορισμών του βιβλίου γίνεται με εξαιρετική προσοχή, κάτι που επιβεβαιώνει και το μεγάλο πλήθος των συνεργατών που απασχολήθηκαν. Επιπλέον το βιβλίο επιχειρεί να είναι φιλικό προς τον φοιτητή και αποφεύγει έτσι τις μακρόσυρτες αναλύσεις, ενώ ταυτόχρονα φέρνει κοντά τη θεωρία στα καθημερινά προβλήματα. Δεν είναι τυχαίο που έχει μεταφραστεί σε τόσο πολλές γλώσσες και κυκλοφορεί ως το βασικό προπτυχιακό εγχειρίδιο στα καλύτερα πανεπιστημιακά τμήματα.
Η μεγάλη αποδοχή που γνωρίζει το βιβλίο του καθηγητή N. G. Mankiw βρίσκεται στο γλαφυρό γράψιμο του συγγραφέα, στην παρουσίαση της σύγχρονης αντίληψης για τις Σχολές Σκέψης που φαίνονται αποδεκτές από τους περισσότερους οικονομολόγους και ίσως και στη μερική προδιάθεση υπέρ της Νέας Κεϊνσιανής Σχολής.

Πρόλογος του επιμελητή
Πρόλογος
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Εισαγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
Η επιστήμη της Μακροοικονομικής
1. Τι μελετούν οι μακροοικονομολόγοι
2. Πώς σκέφτονται οι οικονομολόγοι
3. Πώς προχωρεί τούτο το βιβλίο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Τα στατιστικά δεδομένα της Μακροοικονομικής
1. Η μέτρηση της αξίας της οικονομικής δραστηριότητας: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
2. Μέτρηση του κόστους ζωής: Ο δείκτης τιμών καταναλωτή
3. Μέτρηση της ανεργίας: Το ποσοστό ανεργίας
4. Συμπεράσματα: Από τα οικονομικά στατιστικά μεγέθη στα οικονομικά υποδείγματα
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η Οικονομική στη μακροχρόνια περίοδο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Εθνικό εισόδημα: Από πού προέρχεται και πού πηγαίνει
1. Τι καθορίζει τη συνολική παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών
2. Πώς διανέμεται το εθνικό εισόδημα στους συντελεστές της παραγωγής
3. Τι ορίζει τη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες
4. Τι ορίζει την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών
5. Συμπέρασμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
Οικονομική μεγέθυνση Ι
1. Η συσσώρευση κεφαλαίου
2. Το επίπεδο «Χρυσού κανόνα» του κεφαλαίου
3. Η αύξηση του πληθυσμού
4. Συμπέρασμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
Οικονομική μεγέθυνση ΙΙ
1. Τεχνολογική πρόοδος στο υπόδειγμα Solow
2. Μέτρα οικονομικής πολιτικής για την προαγωγή της οικονομικής μεγέθυνσης
3. Πέρα από το υπόδειγμα του Solow : Η θεωρία της ενδογενούς μεγέθυνσης
4. Συμπέρασμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
Ανεργία
1. Απώλεια εργασίας, εύρεση εργασίας και το φυσικό ποσοστό ανεργίας
2. Αναζήτηση εργασίας και ανεργία τριβής
3. Ακαμψία του πραγματικού μισθού και ανεργία αναμονής
4. Πρότυπα της ανεργίας
5. Συμπέρασμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
Χρήμα και πληθωρισμός
1. Τι είναι χρήμα;
2. Η ποσοτική θεωρία του χρήματος
3. Δικαίωμα νομισματοκοπής: Τα έσοδα από την έκδοση χρήματος
4. Πληθωρισμός και επιτόκια
5. Ονομαστικό επιτόκιο και η ζήτηση χρήματος
6. Το κοινωνικό κόστος του πληθωρισμού
7. Υπερπληθωρισμός
8. Συμπέρασμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
Η Ανοικτή Οικονομία
1. Οι διεθνείς ροές κεφαλαίου και αγαθών
2. Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή Ανοικτή Οικονομία
3. Συναλλαγματικές ισοτιμίες
4. Συμπέρασμα