ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ C++
440 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΕΣ
- +
Τελική τιμή: 28,00€
Αρχική τιμή: 40,00€ Έκπτωση -30% (12,00€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 1,500 kg
Είδος

Έκδοση

Εκδότης

Έτος έκδοσης

ISBN

Μήνας έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Η γλώσσα C++ είναι η γλώσσα που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο χώρο της πληροφορικής ενσωματώνοντας τόσο το διαδικαστικό όσο και το αντικειμενοστραφές πρότυπο προγραμματισμού. Το βιβλίο αυτό ξεκινάει την περιγραφή της γλώσσας από το επίπεδο του έμπειρου χρήστη της γλώσσας. Με τις ασκήσεις που παραθέτει σε κάθε κεφάλαιο διευκρινίζει όλα τα δύσκολα σημεία της γλώσσας και με τον αναλυτικό σχολιασμό των ασκήσεων εξοικονομεί χρόνο στον αναγνώστη ο οποίος θα είναι σε θέση γρήγορα να γράφει τα δικά του προγράμματα στην γλώσσα περιορίζοντας το χρόνο της αποσφαλμάτωσης. Οι αναγνώστες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν επωφελώς το βιβλίο αυτό είναι:
– Φοιτητές ΑΕΙ
– Φοιτητές ΑΤΕΙ
– Σπουδαστές ΙΕΚ
– Κάθε αναγνώστης που θέλει μια γρήγορη εισαγωγή στην γλώσσα C++ 

Κατάλογος περιεχομένων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ………………………………………………………………………………………………………..13

ΕΞΟΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ………………………………………………………….17

1.1 Ρεύμα Εξόδου – Αντικείμενο “cout”………………………………………………………………17

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………..17

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………..19

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………..19

Άσκηση 4……………………………………………………………………………………………………..21

Άσκηση 5……………………………………………………………………………………………………..22

Άσκηση 6……………………………………………………………………………………………………..22

Άσκηση 7……………………………………………………………………………………………………..23

Άσκηση 8……………………………………………………………………………………………………..24

Άσκηση 9……………………………………………………………………………………………………..25

Άσκηση 10 (escape sequence “\a” beep)…………………………………………………………..25

Άσκηση 11 (escape sequence “\b” back space)………………………………………………….26

Άσκηση 12(escape sequence \r)………………………………………………………………………27

Άσκηση 13 (χαρακτήρας διαφυγής \t)………………………………………………………………28

Άσκηση 14……………………………………………………………………………………………………28

Άσκηση 15……………………………………………………………………………………………………29

Άσκηση 16……………………………………………………………………………………………………30

Άσκηση 17……………………………………………………………………………………………………30

Άσκηση 18……………………………………………………………………………………………………31

Άσκηση 19……………………………………………………………………………………………………32

Άσκηση 20……………………………………………………………………………………………………33

Άσκηση 21……………………………………………………………………………………………………35

Άσκηση 22……………………………………………………………………………………………………36

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ (cin, cin.getline)…………………38

  1. Ρεύμα εισόδου – Αντικείμενο “cin”…………………………………………………………………38

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………..38

Άσκηση 2 [cin.get, cin.getline]……………………………………………………………………….39

Άσκηση 3 [cin.read]………………………………………………………………………………………41

Άσκηση 4 [cin.getline]…………………………………………………………………………………..41

ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ………………………………………………………………………………………….44

Άσκηση 1…………………………………………………………………………………………………………44

Άσκηση 2…………………………………………………………………………………………………………45

Άσκηση 3…………………………………………………………………………………………………………46

Άσκηση 4…………………………………………………………………………………………………………48

Άσκηση 5…………………………………………………………………………………………………………49

Άσκηση 6…………………………………………………………………………………………………………50

Άσκηση 7…………………………………………………………………………………………………………51

Άσκηση 8…………………………………………………………………………………………………………52

Άσκηση 9…………………………………………………………………………………………………………53

Άσκηση 10……………………………………………………………………………………………………….54

1“Λυμένες Ασκήσεις C++”, Α.Χ.Δρακόπουλος

Άσκηση 11……………………………………………………………………………………………………….56

Άσκηση 12……………………………………………………………………………………………………….57

Άσκηση 13……………………………………………………………………………………………………….58

Άσκηση 14……………………………………………………………………………………………………….59

Άσκηση 15……………………………………………………………………………………………………….60

Άσκηση 16……………………………………………………………………………………………………….61

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ………………………………………………………………………………….64

Άσκηση 1…………………………………………………………………………………………………………64

Άσκηση 2…………………………………………………………………………………………………………65

Άσκηση 3…………………………………………………………………………………………………………66

Άσκηση 4…………………………………………………………………………………………………………67

Άσκηση 5…………………………………………………………………………………………………………68

Άσκηση 6…………………………………………………………………………………………………………68

Άσκηση 7…………………………………………………………………………………………………………69

Άσκηση 8…………………………………………………………………………………………………………70

Άσκηση 9…………………………………………………………………………………………………………71

Άσκηση 10……………………………………………………………………………………………………….72

Άσκηση 11……………………………………………………………………………………………………….73

Άσκηση 12……………………………………………………………………………………………………….74

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ………….77

Άσκηση 1…………………………………………………………………………………………………………77

Άσκηση 2…………………………………………………………………………………………………………80

ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…………………………………………………………85

Άσκηση 1…………………………………………………………………………………………………………85

Άσκηση 2…………………………………………………………………………………………………………86

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ…………………………………………………………………………….89

Άσκηση 1…………………………………………………………………………………………………………89

Άσκηση 2…………………………………………………………………………………………………………90

Άσκηση 3…………………………………………………………………………………………………………91

Άσκηση 4…………………………………………………………………………………………………………92

ΟΚΤΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ και ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ………………………………………94

Άσκηση 1…………………………………………………………………………………………………………94

Άσκηση 2…………………………………………………………………………………………………………94

Άσκηση 3…………………………………………………………………………………………………………95

ΤΕΛΕΣΤΕΣ…………………………………………………………………………………………………………98

9.1 Συντομεύσεις Τελεστών Απόδοσης Τιμής………………………………………………………98

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………..98

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………..99

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………..99

Άσκηση 4……………………………………………………………………………………………………100

Άσκηση 5……………………………………………………………………………………………………101

9.2 Τελεστής Προσαύξησης Και Ελάττωσης Μεταβλητής Κατά Μονάδα……………..103

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………103

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………104

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………106

Άσκηση 4……………………………………………………………………………………………………107

2“Λυμένες Ασκήσεις C++”, Α.Χ.Δρακόπουλος

9.3 Τελεστές Σύγκρισης…………………………………………………………………………………..109

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………109

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………111

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………112

9.4 Λογικοί Τελεστές………………………………………………………………………………………114

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………114

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………118

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………119

9.5 Τριαδικός Τελεστής ?:………………………………………………………………………………..122

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………122

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………123

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………123

Άσκηση 4……………………………………………………………………………………………………124

Άσκηση 5……………………………………………………………………………………………………125

Άσκηση 6……………………………………………………………………………………………………126

Άσκηση 7……………………………………………………………………………………………………126

Άσκηση 8……………………………………………………………………………………………………127

9.6 Τελεστής Κόμμα………………………………………………………………………………………..130

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………130

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………131

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………132

9.7 Τελεστής Υπολογισμού Μεγέθους Μεταβλητών (sizeof)……………………………….134

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………134

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………135

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………136

Άσκηση 4……………………………………………………………………………………………………138

ΔΕΙΚΤΕΣ…………………………………………………………………………………………………………..141

10.1 Δείκτες Ακεραίων…………………………………………………………………………………….141

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………141

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………143

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………144

Άσκηση 4……………………………………………………………………………………………………145

Άσκηση 5……………………………………………………………………………………………………146

Άσκηση 6……………………………………………………………………………………………………147

Άσκηση 7……………………………………………………………………………………………………148

Άσκηση 8……………………………………………………………………………………………………149

Άσκηση 9……………………………………………………………………………………………………150

10.2 Δείκτες Πραγματικών Αριθμών…………………………………………………………………150

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………151

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………152

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………152

Άσκηση 4……………………………………………………………………………………………………154

Άσκηση 5……………………………………………………………………………………………………156

Άσκηση 6……………………………………………………………………………………………………156

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ………………………………………………………………………………………………….159

11.1 Χαρακτήρες – Εισαγωγή…………………………………………………………………………..159

3“Λυμένες Ασκήσεις C++”, Α.Χ.Δρακόπουλος

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………159

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………160

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………161

Άσκηση 4……………………………………………………………………………………………………162

Άσκηση 5……………………………………………………………………………………………………163

Άσκηση 6……………………………………………………………………………………………………164

Άσκηση 7……………………………………………………………………………………………………165

Άσκηση 8……………………………………………………………………………………………………167

Άσκηση 9……………………………………………………………………………………………………169

Άσκηση 10………………………………………………………………………………………………….170

Άσκηση 11………………………………………………………………………………………………….171

Άσκηση 12………………………………………………………………………………………………….172

11.2 Συναρτήσεις Χαρακτήρων………………………………………………………………………..174

11.2.1 Συνάρτηση putchar…………………………………………………………………………….174

Άσκηση 1………………………………………………………………………………………………..174

Άσκηση 2………………………………………………………………………………………………..175

Άσκηση 3………………………………………………………………………………………………..176

Άσκηση 4………………………………………………………………………………………………..177

11.2.2 Συνάρτηση getchar…………………………………………………………………………….178

Άσκηση 1………………………………………………………………………………………………..178

Άσκηση 2………………………………………………………………………………………………..179

Άσκηση 3………………………………………………………………………………………………..180

Άσκηση 4………………………………………………………………………………………………..181

Άσκηση 5………………………………………………………………………………………………..182

11.2.3 Συνάρτηση getc…………………………………………………………………………………183

Άσκηση 1………………………………………………………………………………………………..183

Άσκηση 2………………………………………………………………………………………………..184

11.2.4 Συνάρτηση putc…………………………………………………………………………………184

Άσκηση 1………………………………………………………………………………………………..184

11.3 Συναρτήσεις – μακροεντολές ελέγχου χαρακτήρων……………………………………..187

(isalpha, isalnum, isdigit, iscntrl, ispunct, isspace, isupper, islower, isgraph)………….187

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………187

ΠΙΝΑΚΕΣ…………………………………………………………………………………………………………192

12.1 Πίνακες – Εισαγωγή………………………………………………………………………………….192

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………192

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………194

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………196

Άσκηση 4……………………………………………………………………………………………………198

Άσκηση 5……………………………………………………………………………………………………199

Άσκηση 6……………………………………………………………………………………………………200

Άσκηση 7……………………………………………………………………………………………………202

Άσκηση 8……………………………………………………………………………………………………204

Άσκηση 9……………………………………………………………………………………………………207

Άσκηση 10………………………………………………………………………………………………….208

Άσκηση 11………………………………………………………………………………………………….209

Άσκηση 12………………………………………………………………………………………………….213

4“Λυμένες Ασκήσεις C++”, Α.Χ.Δρακόπουλος

Άσκηση 13………………………………………………………………………………………………….215

12.2 Πίνακες Πολλών Διαστάσεων……………………………………………………………………216

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………216

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………217

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………218

Άσκηση 4……………………………………………………………………………………………………219

ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ…………………………………………………………………………………………..223

13.1 Αλφαριθμητικά – Εισαγωγή………………………………………………………………………223

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………223

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………224

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………226

Άσκηση 4……………………………………………………………………………………………………227

Άσκηση 5……………………………………………………………………………………………………228

Άσκηση 6……………………………………………………………………………………………………228

Άσκηση 7……………………………………………………………………………………………………229

Άσκηση 8……………………………………………………………………………………………………230

Άσκηση 9……………………………………………………………………………………………………232

Άσκηση 10………………………………………………………………………………………………….234

Άσκηση 11………………………………………………………………………………………………….235

Άσκηση 12………………………………………………………………………………………………….236

Άσκηση 13………………………………………………………………………………………………….237

13.2 Συναρτήσεις Αλφαριθμητικών…………………………………………………………………..238

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………238

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………239

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………240

Άσκηση 4……………………………………………………………………………………………………241

Άσκηση 5……………………………………………………………………………………………………242

Άσκηση 6……………………………………………………………………………………………………243

Άσκηση 7……………………………………………………………………………………………………245

Άσκηση 8……………………………………………………………………………………………………246

13.3 Συναρτήσεις Μετατροπής Συμβολοσειρών Σε Ακέραιους Και Πραγματικούς…248

13.3.1 Συνάρτηση μετατροπής αλφαριθμητικού σε ακέραιο αριθμό: atoi……………248

Άσκηση 1………………………………………………………………………………………………..248

Άσκηση 2………………………………………………………………………………………………..249

Άσκηση 3………………………………………………………………………………………………..250

Άσκηση 4………………………………………………………………………………………………..251

13.3.2 Συνάρτηση μετατροπής αλφαριθμητικού σε πραγματικό αριθμό : atof……..253

Άσκηση 1………………………………………………………………………………………………..253

Άσκηση 2………………………………………………………………………………………………..254

Άσκηση 3………………………………………………………………………………………………..255

13.3.3 Συνάρτηση μετατροπής αλφαριθμητικού σε ακέραιο αριθμό τύπου long int:

atol…………………………………………………………………………………………………………….256

Άσκηση 1………………………………………………………………………………………………..256

Άσκηση 2………………………………………………………………………………………………..257

13.4 Aλφαριθμητικά Σαν Πίνακες…………………………………………………………………….259

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………259

5“Λυμένες Ασκήσεις C++”, Α.Χ.Δρακόπουλος

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………260

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………260

Άσκηση 4……………………………………………………………………………………………………262

13.5 Δείκτες Αλφαριθμητικών ( strings )……………………………………………………………264

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………264

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………266

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………268

ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΟΙ ΤΥΠΟΙ……………………………………………………………………………………272

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………….272

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………….273

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΥΠΩΝ (Casting)……………………………………………………………………….277

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………….277

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………….279

ΣΤΑΘΕΡΕΣ……………………………………………………………………………………………………….283

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………….283

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………….284

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ #define………………………………………………………………………………………….288

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………….288

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………….289

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………….290

Άσκηση 4……………………………………………………………………………………………………….290

Άσκηση 5……………………………………………………………………………………………………….292

Άσκηση 6……………………………………………………………………………………………………….293

Άσκηση 7……………………………………………………………………………………………………….294

Άσκηση 8……………………………………………………………………………………………………….295

Άσκηση 9……………………………………………………………………………………………………….296

Άσκηση 10……………………………………………………………………………………………………..298

ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ………………………………………………………………………..301

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………301

ΔΟΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ………………………………………………………………………………………….304

19.1 Δομή Επιλογής if……………………………………………………………………………………..304

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………304

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………305

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………306

Άσκηση 4……………………………………………………………………………………………………307

Άσκηση 5……………………………………………………………………………………………………308

Άσκηση 6……………………………………………………………………………………………………309

Άσκηση 7……………………………………………………………………………………………………309

Άσκηση 8……………………………………………………………………………………………………310

Άσκηση 9……………………………………………………………………………………………………311

Άσκηση 10………………………………………………………………………………………………….312

Άσκηση 11………………………………………………………………………………………………….313

Άσκηση 12………………………………………………………………………………………………….313

Άσκηση 13………………………………………………………………………………………………….314

Άσκηση 14………………………………………………………………………………………………….315

Άσκηση 15………………………………………………………………………………………………….316

6“Λυμένες Ασκήσεις C++”, Α.Χ.Δρακόπουλος

Άσκηση 16………………………………………………………………………………………………….317

Άσκηση 17………………………………………………………………………………………………….318

Άσκηση 18………………………………………………………………………………………………….320

Άσκηση 19………………………………………………………………………………………………….321

Άσκηση 20………………………………………………………………………………………………….322

19.2 Δομή Επιλογής switch………………………………………………………………………………323

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………323

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………327

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………328

Άσκηση 4……………………………………………………………………………………………………330

Άσκηση 5……………………………………………………………………………………………………332

Άσκηση 6……………………………………………………………………………………………………333

Άσκηση 7……………………………………………………………………………………………………334

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ…………………………………………………………………………………..337

20.1 Δομή Επανάληψης for………………………………………………………………………………337

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………337

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………339

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………340

Άσκηση 4……………………………………………………………………………………………………341

Άσκηση 5……………………………………………………………………………………………………342

Άσκηση 6……………………………………………………………………………………………………343

Άσκηση 7……………………………………………………………………………………………………344

Άσκηση 8……………………………………………………………………………………………………345

Άσκηση 9……………………………………………………………………………………………………348

Άσκηση 10………………………………………………………………………………………………….348

Άσκηση 11………………………………………………………………………………………………….350

Άσκηση 12………………………………………………………………………………………………….352

Άσκηση 13………………………………………………………………………………………………….353

Άσκηση 14………………………………………………………………………………………………….353

Άσκηση 15………………………………………………………………………………………………….354

Άσκηση 16………………………………………………………………………………………………….356

Άσκηση 17………………………………………………………………………………………………….357

Άσκηση 18………………………………………………………………………………………………….358

Άσκηση 19………………………………………………………………………………………………….359

Άσκηση 20………………………………………………………………………………………………….360

Άσκηση 21………………………………………………………………………………………………….362

Άσκηση 22………………………………………………………………………………………………….364

Άσκηση 23………………………………………………………………………………………………….365

Άσκηση 24………………………………………………………………………………………………….366

Άσκηση 25………………………………………………………………………………………………….367

Άσκηση 26………………………………………………………………………………………………….368

Άσκηση 27………………………………………………………………………………………………….369

Άσκηση 28………………………………………………………………………………………………….371

Άσκηση 29………………………………………………………………………………………………….373

Άσκηση 30………………………………………………………………………………………………….374

Άσκηση 31………………………………………………………………………………………………….375

7“Λυμένες Ασκήσεις C++”, Α.Χ.Δρακόπουλος

Άσκηση 32………………………………………………………………………………………………….376

20.2 Δομή Επανάληψης while…………………………………………………………………………..377

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………377

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………380

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………382

Άσκηση 4……………………………………………………………………………………………………383

Άσκηση 5……………………………………………………………………………………………………384

Άσκηση 6……………………………………………………………………………………………………386

Άσκηση 7……………………………………………………………………………………………………387

Άσκηση 8……………………………………………………………………………………………………390

20.3 Δομή Επανάληψης do…while…………………………………………………………………….391

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………391

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………393

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………394

Άσκηση 4……………………………………………………………………………………………………396

Άσκηση 5……………………………………………………………………………………………………397

Άσκηση 6……………………………………………………………………………………………………398

Άσκηση 7……………………………………………………………………………………………………400

Άσκηση 8……………………………………………………………………………………………………402

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ( FUNCTIONS )………………………………………………………………………..405

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………….405

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………….407

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………….409

Άσκηση 4……………………………………………………………………………………………………….411

Άσκηση 5……………………………………………………………………………………………………….412

Άσκηση 6……………………………………………………………………………………………………….412

Άσκηση 7……………………………………………………………………………………………………….414

Άσκηση 8……………………………………………………………………………………………………….418

Άσκηση 9……………………………………………………………………………………………………….421

Άσκηση 10……………………………………………………………………………………………………..424

Άσκηση 11……………………………………………………………………………………………………..425

Άσκηση 12……………………………………………………………………………………………………..426

Άσκηση 13……………………………………………………………………………………………………..427

Άσκηση 14……………………………………………………………………………………………………..431

Άσκηση 15……………………………………………………………………………………………………..432

Άσκηση 16……………………………………………………………………………………………………..433

Άσκηση 17……………………………………………………………………………………………………..435

Άσκηση 18……………………………………………………………………………………………………..436

Άσκηση 19……………………………………………………………………………………………………..437

Άσκηση 20……………………………………………………………………………………………………..439

Άσκηση 21……………………………………………………………………………………………………..441

Άσκηση 22……………………………………………………………………………………………………..443

Άσκηση 23……………………………………………………………………………………………………..444

Άσκηση 24……………………………………………………………………………………………………..446

Άσκηση 25……………………………………………………………………………………………………..447

Άσκηση 26……………………………………………………………………………………………………..448

8“Λυμένες Ασκήσεις C++”, Α.Χ.Δρακόπουλος

Άσκηση 27……………………………………………………………………………………………………..450

Άσκηση 28……………………………………………………………………………………………………..452

Άσκηση 29……………………………………………………………………………………………………..453

Άσκηση 30……………………………………………………………………………………………………..455

Άσκηση 31……………………………………………………………………………………………………..457

Άσκηση 32……………………………………………………………………………………………………..458

Άσκηση 33……………………………………………………………………………………………………..459

Άσκηση 34……………………………………………………………………………………………………..462

Άσκηση 35……………………………………………………………………………………………………..464

Άσκηση 36……………………………………………………………………………………………………..465

Άσκηση 37……………………………………………………………………………………………………..466

Άσκηση 38……………………………………………………………………………………………………..469

Άσκηση 39……………………………………………………………………………………………………..473

Άσκηση 40……………………………………………………………………………………………………..474

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ…………………………………………………………………………478

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………….478

ΑΝΑΔΡΟΜΗ…………………………………………………………………………………………………….481

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………….481

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………….484

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………….486

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΝΗΜΗΣ…………………………………………………………………..490

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………….490

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………….492

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………….494

Άσκηση 4……………………………………………………………………………………………………….496

Άσκηση 5……………………………………………………………………………………………………….498

ΔΥΝΑΜΙΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ ΜΝΉΜΗΣ [new/delete]……………………………………………….501

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………….501

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………….502

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………….503

Άσκηση 4……………………………………………………………………………………………………….504

Άσκηση 5……………………………………………………………………………………………………….505

Άσκηση 6……………………………………………………………………………………………………….506

Άσκηση 7……………………………………………………………………………………………………….509

Άσκηση 8……………………………………………………………………………………………………….511

Άσκηση 9……………………………………………………………………………………………………….512

Άσκηση 10……………………………………………………………………………………………………..514

Άσκηση 11……………………………………………………………………………………………………..515

Άσκηση 12……………………………………………………………………………………………………..516

Άσκηση 13……………………………………………………………………………………………………..518

Άσκηση 14……………………………………………………………………………………………………..520

ΔΟΜΕΣ – STRUCTURES…………………………………………………………………………………..527

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………….527

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………….528

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………….530

Άσκηση 4……………………………………………………………………………………………………….534

9“Λυμένες Ασκήσεις C++”, Α.Χ.Δρακόπουλος

Άσκηση 5……………………………………………………………………………………………………….543

Άσκηση 6……………………………………………………………………………………………………….546

Άσκηση 7……………………………………………………………………………………………………….548

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΚΗΣ……………………………………………………………………………………….553

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………….553

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………….556

Άσκηση 3 [Αντικειμενοστρεφής Λύση ]…………………………………………………………….558

Άσκηση 4……………………………………………………………………………………………………….562

Άσκηση 5……………………………………………………………………………………………………….568

Άσκηση 6 [Αντικειμενοστρεφής Λύση]……………………………………………………………..573

Άσκηση 7……………………………………………………………………………………………………….577

Άσκηση 8 [Αντικειμενοστρεφής Λύση]……………………………………………………………..582

Άσκηση 9……………………………………………………………………………………………………….586

Άσκηση 10 [Αντικειμενοστρεφής Λύση]……………………………………………………………590

Άσκηση 11……………………………………………………………………………………………………..593

Άσκηση 12……………………………………………………………………………………………………..598

Άσκηση 13 [Αντικειμενοστρεφής Λύση]……………………………………………………………608

Άσκηση 14 [Αντικειμενοστρεφής Λύση]……………………………………………………………611

Άσκηση 15 [Αντικειμενοστρεφής Λύση]……………………………………………………………614

Άσκηση 16 [Αντικειμενοστρέφής Λύση]……………………………………………………………620

ΑΡΧΕΙΑ……………………………………………………………………………………………………………630

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………….630

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………….631

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………….632

Άσκηση 4……………………………………………………………………………………………………….633

Άσκηση 5……………………………………………………………………………………………………….635

Άσκηση 6……………………………………………………………………………………………………….638

Άσκηση 7……………………………………………………………………………………………………….639

Άσκηση 8……………………………………………………………………………………………………….640

Άσκηση 9……………………………………………………………………………………………………….643

Άσκηση 10……………………………………………………………………………………………………..645

Άσκηση 11……………………………………………………………………………………………………..646

Άσκηση 12……………………………………………………………………………………………………..648

Άσκηση 13……………………………………………………………………………………………………..650

Άσκηση 14……………………………………………………………………………………………………..652

Άσκηση 15……………………………………………………………………………………………………..654

Άσκηση 16……………………………………………………………………………………………………..655

Άσκηση 17……………………………………………………………………………………………………..656

Άσκηση 18……………………………………………………………………………………………………..658

Άσκηση 19……………………………………………………………………………………………………..660

Άσκηση 20……………………………………………………………………………………………………..661

Άσκηση 21……………………………………………………………………………………………………..664

Άσκηση 22……………………………………………………………………………………………………..666

Άσκηση 23……………………………………………………………………………………………………..669

Άσκηση 24……………………………………………………………………………………………………..672

Άσκηση 25……………………………………………………………………………………………………..675

10“Λυμένες Ασκήσεις C++”, Α.Χ.Δρακόπουλος

Άσκηση 26……………………………………………………………………………………………………..677

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (scope)………………………………………………………………687

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………….687

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………….688

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………….690

Άσκηση 4……………………………………………………………………………………………………….691

Άσκηση 5……………………………………………………………………………………………………….692

Άσκηση 6……………………………………………………………………………………………………….695

Άσκηση 7……………………………………………………………………………………………………….697

Άσκηση 8……………………………………………………………………………………………………….699

Άσκηση 9……………………………………………………………………………………………………….700

Άσκηση 10……………………………………………………………………………………………………..703

ΧΩΡΟΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ – Namespaces……………………………………………………………………707

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………….707

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………….708

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………….710

ΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ…………………………………..713

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………….713

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………….714

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑΣ……………………………………….717

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………….717

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………….719

ΑΝΑΦΟΡΕΣ (refferences)…………………………………………………………………………………..722

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………….722

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………….723

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΚΛΑΣΕΙΣ…………………………726

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………….726

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………….732

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………….738

Άσκηση 4……………………………………………………………………………………………………….740

Άσκηση 5……………………………………………………………………………………………………….748

Άσκηση 6……………………………………………………………………………………………………….751

Άσκηση 7……………………………………………………………………………………………………….753

Άσκηση 8……………………………………………………………………………………………………….756

Άσκηση 9……………………………………………………………………………………………………….759

Άσκηση 10……………………………………………………………………………………………………..767

Άσκηση 11……………………………………………………………………………………………………..770

Άσκηση 12……………………………………………………………………………………………………..777

Άσκηση 13……………………………………………………………………………………………………..785

Άσκηση 14……………………………………………………………………………………………………..789

Άσκηση 15……………………………………………………………………………………………………..793

Άσκηση 16……………………………………………………………………………………………………..799

Άσκηση 17……………………………………………………………………………………………………..803

Άσκηση 18……………………………………………………………………………………………………..807

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ…………………………………………………………………………………….816

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………….816

11“Λυμένες Ασκήσεις C++”, Α.Χ.Δρακόπουλος

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………….819

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………….827

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΕΛΕΣΤΩΝ [OPERATOR OVERLOADING]……………………………….840

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………….840

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………….850

Άσκηση 3……………………………………………………………………………………………………….855

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Lambda…………………………………………………………………………………….864

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………….864

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………….866

ΚΛΑΣΗ string……………………………………………………………………………………………………868

Άσκηση 1……………………………………………………………………………………………………….868

Άσκηση 2……………………………………………………………………………………………………….874

Βιβλιογραφία……………………………………………………………………………………………………..879