- +
Τελική τιμή: 13,57€
Αρχική τιμή: 16,96€ Έκπτωση -20% (3,39€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0,700 kg
Είδος

ISBN

Εκδότης

Σελίδες

Έκδοση

Έτος έκδοσης

Σχήμα

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με σκοπό να εισάγει όσο το δυνατόν απλούστερα τον αναγνώστη σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων. Είναι το αποτέλεσμα μακράς εμπειρίας και μελέτης των φαινομένων που σχετίζονται με ταλαντώσεις και κυματικά φαινόμενα
Στην εισαγωγή του βιβλίου παρατίθενται οι απαραίτητες μαθηματικές σχέσεις για τη μελέτη των ταλαντώσεων και των κυμάτων στις οποίες μπορεί να ανατρέχει ο αναγνώστης στη συνέχεια.
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται πλήρης μελέτη αρμονικών ταλαντώσεων όλων των ειδών (αμείωτης, φθίνουσας, εξαναγκασμένης αλλά και συζευγμένων ταλαντώσεων).
Έτσι στα επόμενα μπορεί να γίνει περισσότερο κατανοητή η μελέτη της κίνησης της χορδής αλλά και ειδικά η διάδοση των κυμάτων σε χορδή μεγάλου μήκους. Η περίπτωση της χορδής αποτελεί το πιο απλό μοντέλο για την κατανόηση της διάδοσης κυμάτων σ’ οποιοδήποτε άλλο μέσο.
Στα επόμενα κεφάλαια μελετώνται τα Ηλεκτρομαγνητικά κύματα καθώς και τα φαινόμενα της συμβολής της περίθλασης και της πόλωσης που είναι τα κατ’ εκδοχήν κυματικά φαινόμενα.
Ελπίζουμε στην επίτευξη του σκοπού του παρόντος και είμαστε ανοκτοί σ’ οποιαδήποτε καλοπροαίρετη παρατήρηση ή πρόταση.

1. ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
Η απλή αρμονική ταλάντωση
Ταλαντωτής με απόσβεση
Ο εξαναγκασμένος ταλαντωτής
Συζευγμένες ταλαντώσεις (συστήματα με περισσότερους βαθμούς ελευθερίας)
Εξαναγκασμένες συζευγμένες ταλαντώσεις
2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΕΙΡΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΔΗΣ
Κανονικοί τρόποι ταλάντωσης της ομογενούς ελαστικής χορδής
Η τυχαία κίνηση της χορδής
3. ΟΔΕΥΟΝΤΑ ΚΥΜΑΤΑ
Διάδοση κύματος σε χορδή απείρου μήκους
Τα ημιτονοειδή κύματα
Η σχέση διασποράς, φασική-ομαδική ταχύτητα
Η σύνθετη αντίσταση και η μετάδοση ισχύος
Ανάκλαση κυμάτων
Διαμήκη κύματα – ηχητικά κύματα
4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ
Επίπεδα ηλεκτρομαγνητικά κύματα
Ηλεκτρομαγνητική ισχύς – Το διάνυσμα Poynting
Το φως ως ηλεκτρομαγνητικό κύμα
Η ανάκλαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
5. ΣΥΜΒΟΛΗ – ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ
Συμβολή δύο πηγών
Συμβολή Ν ομοίων πηγών οι οποίες εκπέμπουν σε φάση και ισαπέχουν ανά δύο
Το φαινόμενο της περίθλασης
Διακριτική ικανότητα σχισμής
Συμβολή και περίθλαση
Φράγμα περίθλασης (Ν πολύ μεγάλο)
6. ΠΟΛΩΣΗ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ
Γραμμικά πολωμένο κύμα
Ελλειπτική και κυκλική πόλωση
7. ΑΝΑΛΥΣΗ FOURIER
Περιοδικές συναρτήσεις του χρόνου
Μη περιοδικές συναρτήσεις του χρόνου
8. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ