ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΙΙ
- +
Τελική τιμή: 14,40€
Αρχική τιμή: 18,00€ Έκπτωση -20% (3,60€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0,700 kg
Είδος

ISBN

Εκδότης

Σελίδες

Έκδοση

Έτος έκδοσης

Μήνας έκδοσης

Σχήμα

Το βιβλίο αυτό είναι το δεύτερο τεύχος της σειράς η οποία εξετάζει προβλήματα Ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Για τη μελέτη του βιβλίου αυτού είναι απαραίτητη η γνώση του περιεχομένου του βιβλίου μας: “ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Ι” και βοηθητική η γνώση του βιβλίου μας “ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ”. Συνιστούμε στον αναγνώστη να έχει μαζί του τα δύο αυτά βιβλία κατά τη μελέτη του παρόντος.
Στο έκτο κεφάλαιο εξετάζονται μέθοδοι προσδιορισμού του μαγνητοστατικού πεδίου, καθώς και οι συντελεστές αυτεπαγωγής και αμοιβαίας επαγωγής.
Στο έβδομο κεφάλαιο εξετάζεται οι υπολογισμοί των ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων και πιέσεων.
Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μέθοδος χωριζομένων μεταβλητών για την επίλυση της δορυφορικής εξίσωσης Laplace. Δίνεται και η μέθοδος της επίλυσης της διαφορικής εξίσωσης Poisson. Για γενικώτερη αντιμετώπιση του θέματος αυτού συνιστούμε το βιβλίο μας με τίτλο “ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ”.
Στο ένατο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τις μεθόδους των μιγαδικών συναρτήσεων στην επίλυση διδιάστατων προβλημάτων.
Στο δέκατο κεφάλαιο εξετάζονται τα μαγνητικά δυναμικά.
Οι καλοπροαίρετες παρατηρήσεις ευπρόσδεκτες. 

– Το μαγνητοστατικό πεδίο
Ο νόμος του Ampere
Συντελεστής αντεπαγωγής – Συντελεστής αμοιβαίας επαγωγής
Το μαγνητικό δίπολο
– Ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις και πιέσεις
Ηλεκτρική δύναμη
Μαγνητική δύναμη
Η σχέση δύναμης – ενέργειας
Ηλεκτρική πίεση – Μαγνητική πίεση
– Η μέθοδος χωριζομένων μεταβλητών
Η μέθοδος χωριζομένων μεταβλητών σε καρτεσιανές συντεταγμένες
Η διαφορική εξίσωση Poisson
Η μέθοδος χωριζομένων μεταβλητών σε κυλινδρικές συντεταγμένες
Η μέθοδος χωριζομένων μεταβλητών σε σφαιρικές συνταταγμένες
– Οι μέθοδοι των μιγαδικών συναρτήσεων για την εύρεση του ηλεκτρικού δυναμικού διδιάστατων προβλημάτων
Η μέθοδος της αναλυτικής μιγαδικής συνάρτησης
Η μέθοδος της σύμμορφης απεικόνισης
– Τα μαγνητικά δυναμικά
Το βαθμωτό μαγνητικό δυναμικό
Το διανυσματικό μαγνητικό δυναμικό