Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Εξαντλημένο

Το βιβλίο αυτό αντιστοιχεί σε ένα μάθημα που δίδαξα κατά τη δεκαετία του '80 επί έξι (ή επτά;) έτη στους τεταρτοετείς φοιτητές του Φυσικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επρόκειτο για ένα μάθημα με ασαφή τίτλο και απροσδιόριστο περιεχόμενο. Επιχείρησα τότε να διαμορφώσω μια διδασκαλία ανάλυσης των θεμελίων της Φυσικής. Ποιο είναι όμως το νόημα και η χρησιμότητα ενός τέτοιου μαθήματος και, αντίστοιχα, του σημερινού βιβλίου; Βάση της διδασκαλίας της Φυσικής είναι η ανάλυση των φυσικών θεωριών, η λύση προβλημάτων και η εξοικείωση με την πειραματική πρακτική. Εντούτοις, συνήθως οι φυσικές θεωρίες παρουσιάζονται ανιστορικά, ως δεδομένες, παγιωμένες αλήθειες, δημιουργήματα μεγαλοφυών φυσικών. Μια τέτοια ανιστορική παρουσίαση δεν διευκολύνει την προσέγγιση της επιστήμης ως πρακτικής που γίνεται στο χρόνο. 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΟΙ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΟ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΥΘΙΚΕΣ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΕΠΛΕΡ
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΥΤΩΝΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ: ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΜΕΤΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Η ΑΡΧΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΔΥΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΩΜΑΤΙΟΥ – ΚΥΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ