ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Δ.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
- +
Τελική τιμή: 11,90€
Αρχική τιμή: 17,00€ Έκπτωση -30% (5,10€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0.5 kg
ISBN

Εκδότης

Έκδοση

Έτος έκδοσης

Μήνας έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Είδος

Το βιβλίο της M. Friend, Introducing Philosophy of Mathematics προκαλεί τον αναγνώστη σε μια γνωριμία με τη φιλοσοφία των μαθηματικών και συμβάλλει σε μια γενικότερη προσπάθεια για την διεύρυνση του ενδιαφέροντος του ελληνικού αναγνωστικού κοινού για τον συγκεκριμένο κλάδο. Η φιλοσοφία των μαθηματι- κών είναι κλάδος της φιλοσοφίας και μελετά οντολογικά, γνωσιολογικά και ση- μασιολογικά ζητήματα σχετικά με τα μαθηματικά. Διακρίνεται σαφώς από την ιστορία των μαθηματικών και από άλλες ειδικότητες όπως πχ. η διδακτική των μαθηματικών, η κοινωνιολογική μελέτη της επιστήμης των μαθηματικών κλπ. Το πρώτο ελληνικό βιβλίο φιλοσοφίας μαθηματικών που διδαχθήκαμε όλοι ήταν το βιβλίο του Δ. Αναπολιτάνου (1985) Εισαγωγή στη Φιλοσοφία των Μαθη- ματικών του εκδοτικού οίκου Νεφέλη. Έκτοτε εκδόθηκαν διάφορα βιβλία τόσο από τον ίδιο όσο και από άλλους συγγραφείς πχ. η Επιστημολογία των Μαθημα- τικών (1991) από τον Γ. Ρουσόπουλο, μία συλλογή μεταφρασμένων άρθρων φι- λοσοφίας μαθηματικών από τον Ι. Χριστοδουλίδη, η μετάφραση του βιβλίου Σκέψεις για τα μαθηματικά του S. Shapiro από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Πα- τρών (επιμ. Δρόσου-Σπανού), το πρόσφατο βιβλίο (2017) σχετικά με τα Διλήμμα- τα του P. Benacerraf της Δ. Χριστοπούλου από τις εκδόσεις Οκτώ καθώς και τα δημοσιευμένα άρθρα με προβληματικές της φιλοσοφίας των μαθηματικών που προήλθαν από συνεργασία της Δ. Χριστοπούλου και του Σ. Ψύλλου, ιδιαίτερα μάλιστα η ανάλυση των Θεμελίων της Αριθμητικής του G. Frege και η παρουσία- ση του μαθηματικού φιξιοναλισμού (το 2008 και το 2013 αντίστοιχα). Η φιλοσοφία των μαθηματικών είναι ένα εξαιρετικά προκλητικό από άποψη ενδιαφέροντος επιστημονικό πεδίο με ιδιαίτερες απαιτήσεις το οποίο προϋποθέ- τει γνώση φιλοσοφίας και γνώση μαθηματικών. Το παρόν μεταφρασμένο βιβλίο της M. Friend αποτελείται από έξι κεφάλαια που αναφέρονται στα βασικά ρεύμα- τα της φιλοσοφίας των μαθηματικών με ιδιαίτερη αναφορά σε μαθηματικές έννοι- ες όπως πχ. η έννοια του απείρου και σε θεμελιώδεις φιλοσοφικές διαμάχες όπως αυτή μεταξύ του μαθηματικού ρεαλισμού και της κατασκευασιοκρατίας. Είναι μια σημαντική διεθνής συνεισφορά στον κλάδο η οποία συνδυάζει και εξισορροπεί το φιλοσοφικό με το τεχνικό μαθηματικό επίπεδο. Επεξηγεί τις λεπτές εννοιολογικές διαφορές, επιμένει στην κατανόηση αρκετά τεχνικών και εκλεπτυσμένων φιλοσο- φικών ή λογικών και μαθηματικών εννοιών και διδάσκει τον αναγνώστη με έναν ρέοντα, άμεσο και ζωντανό λόγο ώστε ο αναγνώστης να έχει την εντύπωση ότι βρίσκεται σε τάξη. Επιχειρεί μια παρουσίαση των κυριότερων σύγχρονων θέσεων σχετικά με την οντολογία των μαθηματικών αντικειμένων, τους τρόπους γνωστι- 12 Michéle Friend κής πρόσβασης και τις πηγές προέλευσης της μαθηματικής γνώσης, τα σημασιο- λογικά προβλήματα, όπως πχ. της αλήθειας, τη σχέση των μαθηματικών με άλλες επιστήμες. Επίσης το έκτο κεφάλαιο συμπεριλαμβάνει μια ποικιλία από φιλοσο- φικές προσεγγίσεις που δεν συναντούμε συχνά σε παρόμοια βιβλία. Προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω τη μεταφράστρια Β. Πέτρου και τον εκδο- τικό οίκο Επίκεντρο για τη συνεργασία μας. Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι το α- ναγνωστικό κοινό θα βρει στο βιβλίο αυτό έναν σημαντικό οδηγό για την κατα- νόηση της προβληματικής που αναπτύσσεται στην φιλοσοφία των μαθηματικών και των επί μέρους ερευνητικών προβλημάτων και ερωτημάτων.

Δ. Χριστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια της Φιλοσοφίας των Μαθηματικών 

Η φιλοσοφία των μαθηματικών είναι ένα εξαιρετικά προκλητικό, από άποψη ενδιαφέροντος, επιστημονικό πεδίο με ιδιαίτερες απαιτήσεις, το οποίο προϋποθέτει γνώση φιλοσοφίας και γνώση μαθηματικών.

Το παρόν μεταφρασμένο βιβλίο της M. Friend αποτελείται από έξι κεφάλαια που αναφέρονται στα βασικά ρεύματα της φιλοσοφίας των μαθηματικών με ιδιαίτερη αναφορά σε μαθηματικές έννοιες, όπως π.χ. η έννοια του απείρου, και σε θεμελιώδεις φιλοσοφικές διαμάχες, όπως αυτή μεταξύ του μαθηματικού ρεαλισμού και της κατασκευασιοκρατίας.

Είναι μια σημαντική διεθνής συνεισφορά στον κλάδο, η οποία συνδυάζει και εξισορροπεί το φιλοσοφικό με το τεχνικό μαθηματικό επίπεδο.

Επεξηγεί τις λεπτές εννοιολογικές διαφορές, επιμένει στην κατανόηση αρκετά τεχνικών και εκλεπτυσμένων φιλοσοφικών ή λογικών και μαθηματικών εννοιών και διδάσκει τον αναγνώστη με έναν ρέοντα, άμεσο και ζωντανό λόγο.

Ευχαριστίες της συγγραφέως 9 Πρόλογος επιμελήτριας 11 Εισαγωγή 13 1. Άπειρο 17 1. Εισαγωγή 17 2. Τα παράδοξα του Ζήνωνα 19 3. Δυνητικό άπειρο έναντι ενεργεία απείρου 26 4 Η διατακτική έννοια του απείρου 33 5. Η πληθική έννοια του απείρου 36 6. Σύνοψη 47 2. Μαθηματικός Πλατωνισμός και ρεαλισμός 49 1. Εισαγωγή 49 2. Ιστορικές καταβολές 50 3. Ο Ρεαλισμός σε γενικές γραμμές 55 4 Κουρτ Γκέντελ 67 5. Πενέλοπε Μάντι 70 6. Γενικά προβλήματα του συνολοθεωρητικού ρεαλισμού 76 7. Συμπέρασμα 83 8. Σύνοψη 85 3. Λογικισμός 87 1. Εισαγωγή 87 2. Ο λογικισμός του Φρέγκε: τεχνικά επιτεύγματα 92 3. Ο λογικισμός του Φρέγκε: φιλοσοφικά επιτεύγματα 99 4. Προβλήματα σχετικά με τον λογικισμό του Φρέγκε 107 5. Ο λογικισμός των Ουάιτχεντ και Ράσελ 111 6. Σε ποιο σημείο σφάλλει, από τη φιλοσοφική οπτική γωνία, η θεωρία τύπων των Ουάιτχεντ και Ράσελ; 115 7. Άλλες απόπειρες στον λογικισμό 117 8 Michéle Friend 8. Συμπέρασμα 126 9. Σύνοψη 127 4. Στρουκτουραλισμός 129 1. Εισαγωγή 129 2. Το κίνητρο για τον στρουκτουραλισμό: ο γρίφος του Μπενάσεραφ 132 3. Η φιλοσοφία του στρουκτουραλισμού: Χέλμαν 135 4. Η φιλοσοφία του στρουκτουραλισμού: Ρέσνικ και Σαπίρο 141 5. Κριτική 149 6. Σύνοψη 154 5. Κονστρουκτιβισμός 155 1. Εισαγωγή 155 2. Ιντουϊσιονιστική λογική 162 3. Εκ πρώτης όψεως κίνητρα για τον κονστρουκτιβισμό 172 4. Βαθύτερα κίνητρα για τον κονστρουκτιβισμό 174 5. Η σημασιολογία της ιντουϊσιονιστικής λογικής: Ντάμμετ 183 6. Προβλήματα για τον Κονστρουκτιβισμό 187 7. Σύνοψη 189 6. Ένα ποτ-πουρί από φιλοσοφίες μαθηματικών 191 1. Εισαγωγή 191 2. Εμπειρισμός και νατουραλισμός 196 3. Φιξιοναλισμός 200 4. Ψυχολογισμός 205 5. Χούσερλ 211 6. Φορμαλισμός 218 7. Χίλμπερτ 227 8. Η Μαϊνονγκιανή φιλοσοφία των μαθηματικών 233 9. Λάκατος 240 Σημειώσεις 245 Οδηγός για περαιτέρω διάβασμα 273 Παράρτημα: Απόδειξη: ex falso quod libet 283 Γλωσσάριο 285 Βιβλιογραφία 297 Ευρετήριο 305