ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΕΠΙΛΥΣΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ

Εξαντλημένο

Αγαπητέ υποψήφιε, το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου απευθύνεται σ’ όλους τους μαθητές που δίνουν Πανελλαδικές Εξετάσεις τα Μαθηματικά Προσανατολισμού. Οι Εξισώσεις, με χρήση Διαφορικού Λογισμού, αποτελούν διαχρονικά ένα από τα βασικά υποερωτήματα που εμφανίζονται στα Θέματα των Εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού. Τα τελευταία 20 χρόνια οι θεματοδότες επιλέγουν τουλάχιστον ένα υπο-ερώτημα που αναφέρεται στην επίλυση ή την μελέτη εξισώσεων, με χρήση Διαφορικού Λογισμού. Σκοπός της συγγραφής αυτής είναι να έχεις μια πλούσια συλλογή ασκήσεων, από όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις εξισώσεις της Γ΄ Λυκείου. Στο τέλος του βιβλίου, υπάρχουν πολλές ασκήσεις για προπαίδευση και εξάσκηση. Τελειώνοντας θεωρώ ευπρόσδεκτα οποιαδήποτε σχόλια και διορθώσεις, επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν στη συγγραφή του βιβλίου αυτού και ιδιαίτερα τον αξιόλογο Μαθηματικό Κωνσταντίνο Λογοθέτη καθώς και την Ελληνο-ρωσίδα Μαθηματικό Dr. Ekaterina Malkova η οποία βοήθησε στη μετάφραση από Ρωσικά και Ρουμάνικα μαθηματικά συγγράμματα τα οποία συμβουλεύτηκα παίρνοντας πολύτιμες ιδέες.