ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ
35 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 81 ΘΕΜΑΤΑ

Εξαντλημένο

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε κάθε υποψήφιο και στοχεύει σε μία πλήρη και συστηματική επανάληψη στο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα των Μαθηματικών.

Περιλαμβάνει:

  • 35 διαγωνίσματα προσομοίωσης και τις λύσεις τους, που θα προσφέρουν στον μαθητή τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης.
  • 81 θέματα βασισμένα σε ασκήσεις του σχολικού βιβλίου και τις λύσεις τους, που θα βοηθήσουν τον μαθητή να αποκτήσει εξοικείωση με την ύλη και τον καθηγητή να δημιουργήσει διαγωνίσματα, σύμφωνα με το πνεύμα των τελευταίων εξετάσεων.

Όλα τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων των τελευταίων είκοσι ετών, προσαρμοσμένα στη νέα ύλη, με στόχο την παρατήρηση και κατανόηση της εξέλιξής τους στη διάρκεια των χρόνων.