ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ
- +
Τελική τιμή: 67,50€
Αρχική τιμή: 75,00€ Έκπτωση -10% (7,50€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 1,500 kg
Είδος

Έκδοση

Εκδότης

Επιστημονική επιμέλεια

Στυλιανός Καζαντζίδης, Γεώργιος Παππάς

Έτος έκδοσης

ISBN

Μετάφραση

Μάριος-Ηλίας Γαλάνης, Παύλος Τζαμαλής

Μήνας έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Η Εισαγωγή στη Σύγχρονη Αστροφυσική των Carroll και Ostlie αποτελεί ένα περιεκτικό, καλά οργανωμένο και συναρπαστικό βιβλίο που καλύπτει κάθε σημαντική περιοχή της σύγχρονης αστροφυσικής – από το ηλιακό σύστημα και την αστρονομία των αστέρων στη γαλαξιακή και εξωγαλαξιακή αστροφυσική, καθώς και στην κοσμολογία. Σχεδιασμένο για να προσφέρει μία σύγχρονη γνώση σύγχρονης αστροφυσικής, αυτό το βιβλίο είναι κατάλληλο για φοιτητές των Τμημάτων Φυσικής και Μαθηματικών που έχουν παρακολουθήσει κάποιο εισαγωγικό μάθημα φυσικής με τα αντίστοιχα μαθηματικά. Περιλαμβάνει συνοπτικές περιλήψεις των κύριων επιστημονικών ανακαλύψεων που έχουν οδηγήσει στη σύγχρονη κατανόηση του σύμπαντος, λυμένα παραδείγματα για τη διευκόλυνση της κατανόησης των θεμάτων που παρουσιάζονται, άλυτα προβλήματα στο τέλος κάθε κεφαλαίου για την εξάσκηση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν, καθώς και υπολογιστικά προβλήματα για την αριθμητική μοντελοποίηση αστρονομικών συστημάτων. Αποτελεί το πλέον κατάλληλο εγχειρίδιο για την αστροφυσική καθώς και τις σημαντικές επιστημονικές προόδους σε αυτό το πεδίο.

Βιογραφικά των Συγγραφέων 13
Βιογραφικά των Επιμελητών 14
Πρόλογος της Ξενόγλωσσης Έκδοσης 15
Πρόλογος των Επιμελητών 21
I Tα Εργαλεία της Αστρονομίας 23
1 Η Ουράνια Σφαίρα 25
1.1 Η Ελληνική Παράδοση 25
1.2 Η Κοπερνίκεια Επανάσταση 27
1.3 Θέσεις επί της Ουράνιας Σφαίρας 31
1.4 Φυσική και Αστρονομία 41
2 Ουράνια Μηχανική 45
2.1 Ελλειπτικές Τροχιές 45
2.2 Νευτώνεια Μηχανική 50
2.3 Εξαγωγή των Νόμων του Kepler 60
2.4 Το Θεώρημα Virial 70
3 Το Συνεχές Φάσμα του Φωτός 77
3.1 Αστρική Παράλλαξη 77
3.2 Η Κλίμακα Μεγέθους 80
3.3 Η Κυματική Φύση του Φωτός 83
3.4 Ακτινοβολία Μέλανος Σώματος 87
3.5 Η Κβάντωση της Ενέργειας 91
3.6 Ο Δείκτης Χρώματος 9
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
4 Η Αλληλεπίδραση Φωτός και Ύλης 103
4.1 Φασματικές Γραμμές 103
4.2 Φωτόνια 108
4.3 Το Μοντέλο του Bohr για το Άτομο 111
4.4 Κβαντομηχανική και Κυματοσωματιδιακός Δυϊσμός 119
ΙΙ Η Φύση των Αστέρων 133
5 Η Κατηγοριοποίηση των Αστρικών Φασμάτων 135
5.1 Ο Σχηματισμός των Φασματικών Γραμμών 135
5.2 Το Διάγραμμα Hertzsprung-Russell 152
6 Αστρικές Ατμόσφαιρες 163
6.1 Η Περιγραφή του Πεδίου Ακτινοβολίας 163
6.2 Αστρική Αδιαφάνεια 169
6.3 Διάδοση Ακτινοβολίας 182
6.4 Εξίσωση της Διάδοσης 186
6.5 Το Προφίλ των Φασματικών Γραμμών 197
7 Το Εσωτερικό των Άστρων 213
7.1 Υδροστατική Ισορροπία 213
7.2 Καταστατική Εξίσωση Πίεσης 217
7.3 Αστρικές Πηγές Ενέργειας 224
7.4 Διάδοση της Ενέργειας και Θερμοδυναμική 243
7.5 Κατασκευή Αστρικών Μοντέλων 257
7.6 Η Κύρια Ακολουθία 267
8 Ο Ήλιος 277
8.1 Το Ηλιακό Εσωτερικό 277
8.2 Η Ηλιακή Ατμόσφαιρα 287
8.3 Ο Ηλιακός Κύκλος 307
9 Αστρική Εξέλιξη στην Κύρια Ακολουθία και Ύστερα από την Κύρια Ακολουθία 323
9.1 Εξέλιξη στην Κύρια Ακολουθία 323
9.2 Ύστερα Στάδια της Αστρικής Εξέλιξης 333
9.3 Αστρικά Σμήνη 350
10 Η Μοίρα των Αστέρων Μεγάλης Μάζας 359
10.1 Η Εξέλιξη των Αστέρων Μεγάλης Μάζας Μετά την Κύρια Ακολουθία 359
10.2 Η Ταξινόμηση των Υπερκαινοφανών Αστέρων 365
10.3 Υπερκαινοφανείς στους Οποίους Καταρρέει ο Πυρήνας 370
1
11 Τα Εκφυλισμένα Απομεινάρια των Άστρων 387
11.1 Η Ανακάλυψη του Σείριου Β 387
11.2 Λευκοί Νάνοι 389
11.3 Η Φυσική της Εκφυλισμένης Ύλης 393
11.4 Το Όριο Chandrasekhar 398
11.5 Η Ψύξη των Λευκών Νάνων 402
11.6 Αστέρες Νετρονίων 407
11.7 «Πάλσαρς» 416
12 Γενική Σχετικότητα και Μαύρες Τρύπες 439
12.1 Γενική Θεωρία της Σχετικότητας 439
12.2 Διαστήματα και Γεωδαισιακές 452
12.3 Μαύρες Τρύπες 462
13 Στενά Διπλά Αστρικά Συστήματα 481
13.1 Η Βαρύτητα σε ένα Στενό Διπλό Σύστημα 481
13.2 Δίσκοι Προσαύξησης 488
ΙΙΙ Το Ηλιακό Σύστημα 497
14 Φυσικές Διεργασίες στο Ηλιακό Σύστημα 499
14.1 Μια Συνοπτική Εισαγωγή 499
14.2 Παλιρροϊκές Δυνάμεις 504
14.3 Η Φυσική των Πλανητικών Ατμοσφαιρών 511
15 Οι Γήινοι Πλανήτες 523
15.1 Ερμής 523
15.2 Αφροδίτη 527
15.3 Γη 533
15.4 Σελήνη 541
15.5 Άρης 549
16 Τα Βασίλεια των Γιγάντιων Πλανητών 561
16.1 Οι Κόσμοι των Γιγάντιων Πλανητών 561
16.2 Τα Φεγγάρια των Γιγάντιων Πλανητών 577
16.3 Πλανητικά Συστήματα Δακτυλίων 587
17 Τα Μικρότερα Σώματα του Ηλιακού μας Συστήματος 599
17.1 Πλούτωνας και Χάροντας 599
17.2 Κομήτες και Σώματα της Ζώνης του Kuiper 603
17.3 Αστεροειδείς 616
17.4 Μετεωρίτες 625
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΙV Οι Γαλαξίες και το Σύμπαν 635
18 Ο Γαλαξίας μας 637
18.1 Καταμετρώντας τους Αστέρες στον Ουρανό 637
18.2 Η Μορφολογία του Γαλαξία μας 645
18.3 Η Κινηματική του Γαλαξία μας 663
18.4 Το Κέντρο του Γαλαξία μας 687
19 Η Φύση των Γαλαξιών 706
19.1 Η Ακολουθία Hubble 706
19.2 Σπειροειδείς και Ανώμαλοι Γαλαξίες 715
19.3 Σπειροειδής Δομή 731
19.4 Ελλειπτικοί Γαλαξίες 749
20 Εξέλιξη των Γαλαξιών 765
20.1 Αλληλεπιδράσεις Μεταξύ των Γαλαξιών 765
20.2 Ο Σχηματισμός των Γαλαξιών 782
21 Η Δομή του Σύμπαντος 805
21.1 Η Εξωγαλαξιακή Κλίμακα των Αποστάσεων 805
21.2 Η Διαστολή του Σύμπαντος 820
21.3 Σμήνη Γαλαξιών 827
22 Κοσμολογία 854
22.1 Νευτώνεια Κοσμολογία 854
22.2 Η Κοσμική Μικροκυματική Ακτινοβολία Υποβάθρου 872
22.3 Σχετικιστική Κοσμολογία 893
22.4 Παρατηρησιακή Κοσμολογία 908
V Παραρτήματα 939
Α Αστρονομικές και Φυσικές Σταθερές 939
Β Συντελεστές Μετατροπής Μονάδων 941
Γ Δεδομένα για το Ηλιακό μας Σύστημα 942
Ευρετήριο όρων 945
Ευρετήριο ονομάτων 963