ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
97 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
- +
Τελική τιμή: 16,20€
Αρχική τιμή: 18,00€ Έκπτωση -10% (1,80€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 1,500 kg
Είδος

Έκδοση

Εκδότης

Έτος έκδοσης

ISBN

Μήνας έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Το βιβλίο περιέχει όλη τη ύλη που αντιστοιχεί στο μάθημα Άλγεβρα Γενικής Παιδείας της Α?Λυκείου των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων.Η δομή του βιβλίου:Το βιβλίο χωρίζεται σε 97 διδακτικές ενότητες. Δηλαδή, 97 διακριτές ενότητες που η κάθε μίαμπορεί να αντιστοιχεί σε μία διδακτική ώρα μαθήματος.Κάθε διδακτική ενότητα περιέχει τα περισσότερα κάθε φορά από τα παρακάτω

  • Θεωρία
  • Ερωτήσεις κατανόησης
  • Μία τουλάχιστον, υποδειγματικά, λυμένη άσκηση
  • Ασκήσεις για λύση που καλύπτουν όλη την αντίστοιχη θεωρία της ενότητας
  • Επεκτάσεις με ασκήσεις που είναι πιο δύσκολες από τις ασκήσεις για λύση χωρίς όμωςνα προϋποθέτουν γνώση επιπλέον θεωρίας
  • Προβλήματα, δηλαδή θέματα που απαιτείται να γίνει ένα πρώτο βήμα να μετατρέψουμετα δεδομένα σε μαθηματική άσκηση
  • Οι περισσότερες από τις λυμένες ασκήσεις, τις ασκήσεις για λύση, τις επεκτάσεις και τα προ-βλήματα αντλήθηκαν απότην Τράπεζα θεμάτων (περιέχονται σχεδόν όλες οι ασκήσεις της Τράπεζας θεμάτων καικάθε αντίστοιχη άσκηση έχει την ένδειξη Τ.Θ.)μαθηματικούς διαγωνισμούςγνωστά βοηθήματα που κυκλοφορούν και που αναφέρονται στη Βιβλιογραφίααπό site στο internet
  • Προσωπικό αρχείο
  • Αναλυτικές προτεινόμενες λύσεις όλων των ασκήσεων περιέχονται στο τέλος του βιβλίου.Έτσι ένας μαθητής μπορεί μόνος του να εργαστεί με το βιβλίο αυτό και να ελέγξει, να επιβε-βαιώσει, να μελετήσει, να συγκρίνει τις δικές του λύσεις με τις προτεινόμενες.