66 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΛΥΣΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ
ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Εξαντλημένο

Η διαμόρφωση των θεμάτων, η διατύπωση των λύσεων και το περιεχόμενο των σχολίων είναι προσαρμοσμένα στον επαναληπτικό χαρακτήρα του βιβλίου και λαμβάνουν σοβαρά υπόψη:

  • το μαθηματικό περιεχόμενο των θεμάτων Ανάλυσης που έχουν τεθεί στις πανελλαδικές εξετάσεις τα τελευταία χρόνια
  • τις προδιαγραφές της αξιολόγησης των γραπτών στα βαθμολογικά κέντρα
  • τις προαπαιτούμενες βασικές γνώσεις από την Άλγεβρα και την Ευκλείδεια Γεωμετρία
  • τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην κατανόηση και την εφαρμογή των εννοιών, των θεωρητικών προτάσεων και των μεθόδων της Ανάλυσης.

 66 Θέματα = 220 Ερωτήματα + 90 Σχόλια

Εισαγωγή
  Οδηγός Μελέτης
  Πίνακας Περιεχομένων
1 Μελέτη Γραφικών Παραστάσεων
2 Μελέτη Ρητών Συναρτήσεων
3 Μελέτη Άρρητων Συναρτήσεων
4 Μελέτη Τριγωνομετρικών Συναρτήσεων
5 Μελέτη Λογαριθμικών και Εκθετικών Συναρτήσεων
6 Μελέτη Συναρτήσεων Πολλαπλού Τύπου
7 Θεωρητικά Ζητήματα και Εφαρμογές των Υπαρξιακών Θεωρημάτων
8 Εφαρμογές της Ανάλυσης 8.1 Επίλυση Προβλημάτων
8.2 Επίλυση Εξισώσεων
8.3 Απόδειξη Ανισοτήτων
9 Εύρεση Συναρτήσεων
  Σύνολο Θεμάτων
  Βιβλιογραφικές Αναφορές
  Ευρετήριο Εννοιών και Μεθόδων